Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Chińczycy najtańsi w przetargu na spalarnię w Warszawie

Autor: wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)
Dodano: 24-01-2018 15:11 | Aktualizacja: 24-01-2018 15:41

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie otrzymało trzy oferty na rozbudowę spalarni odpadów komunalnych na Targówku.


Termin składania ofert mijał w środę 24 stycznia. Głównym kryterium wyboru wykonawcy będzie cena (60 proc.).

Pozostałe to: okres gwarancji (20 proc.), moc elektryczna brutto w kogeneracji (10 proc.) i dyspozycyjność roczna instalacji (10 proc.).

Budżet zamawiającego wynosi 999,55 mln zł brutto, a oferty złożyły (cena brutto; gwarancja; moc elektryczna; dyspozycyjność):

1. Shanghai Electric Power Construction - 1,038 mld zł; 60 miesięcy; 17,87 MW; 8000 godzin

2. Konsorcjum: Constructions Industrielles de la Méditerranée - CNIM, CNIM Poznań, Porr - 1,728 mld zł; 36 miesięcy; 15,81 MW; 8000 godzin

3. Konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Atzwanger - 2,145 mld zł; 60 miesięcy; 16,95 MW, 7900 godzin

Jak podkreślało MPO, rozbudowa spalarni to priorytetowy projekt dla stolicy, jej mieszkańców oraz systemu gospodarki odpadami. Ma to być jedna z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Europie, spełniająca wymogi środowiskowe wyższe niż wymagane prawem. Autorem projektu jest Sweco Consulting.

Rozbudowany zakład ma pozwolić efektywnie odzyskiwać energię z odpadów i zmienić sposób ich zagospodarowywania, który do tej pory jest prowadzony w instalacji MBP (mechaniczno-biologicznej) w Radiowie, obsługującej stolicę od ponad 60 lat.

Największa spalarnia

Po rozbudowie zakład będzie dysponować trzema liniami technologicznymi i będzie największą spalarnią odpadów komunalnych w Polsce.

Dzięki budowie dwóch linii technologicznych o łącznej mocy przerobowej ok. 265 tys. ton odpadów rocznie istniejący zakład na Targówku miałby osiągnąć wydajność na poziomie ok. 305 tys. ton odpadów rocznie.

Paliwem dla spalarni mają być zmieszane odpady komunalne pochodzące z systemu selektywnej zbiórki odpadów, a także frakcja nadsitowa z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

W ramach inwestycji jest też planowana modernizacja zakładu w zakresie sortowania odpadów z selektywnej zbiórki, w tym budowa nowej linii technologicznej o wydajności 30 tys. ton rocznie.

Po rozbudowie zakład w ciągu roku ma być stanie wyprodukować energię elektryczną, która pozwoli zasilić ok. 16 tys. gospodarstw domowych, a także ciepło do ogrzania ok. 12 tys. mieszkań.

Według założeń powstałe w spalarni żużle i popioły paleniskowe będą zagospodarowane poprzez ich waloryzację i przygotowywanie do wykorzystania w budownictwie, np. w drogownictwie. Wydajność instalacji do waloryzacji żużli ma wynosić ok. 90 tys. ton rocznie.

Natomiast pyły lotne oraz inne odpady procesowe pochodzące z oczyszczania spalin będą stabilizowane i zestalane, a następnie składowane na odpowiednich składowiskach. Wydajność instalacji do stabilizacji i zestalania ma wynosić 25 tys. ton rocznie.

We wrześniu 2017 r. MPO podpisało z innogy Stoen Operator kontrakt na budowę przyłącza elektroenergetycznego dla rozbudowanej spalarni. Wartość umowy to 17 mln zł.

ZUSOK i MPO

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie na terenie dzielnicy Targówek, działa od 2001 r.

To wielofunkcyjna instalacja, której elementem jest sortownia ręczna o wydajności 30 tys. ton rocznie oraz instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów o możliwościach przerobowych 60 tys. ton rocznie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Warszawie działa od 90 lat i obsługuje ok. 58 proc. rynku warszawskiego, odbierając odpady od miliona mieszkańców z 46 tys. punktów.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021