Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

PGG. Komitet inwestorów rozwiązany

Autor:  wnp.pl/AH  |  01-02-2018 07:55
Działający w Polskiej Grupie Górniczej komitet inwestorów, składający się z przedstawicieli wszystkich akcjonariuszy górniczej spółki, został rozwiązany. Stracili oni tym samym narzędzie do kontrolowania sytuacji w PGG.

Przypomnijmy, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja, Enea, PGNiG Termika, Węglokoks, TF Silesia i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN zdecydowały się w 2016 roku  na  dokapitalizowanie Polskiej Grupy Górniczej (PGG). W sumie w latach 2016-2017 włożyły w ratowanie górniczej firmy 3,4 mld zł.

W sumie w latach 2016-2017 inwestorzy włożyli w ratowanie górniczej firmy 3,4 mld zł.
fot. Shutterstock

Komitet sterujący, w którym zasiadali przedstawiciele tych akcjonariuszy był narzędziem do sprawowania bieżącej kontroli nad PGG. Według informacji "Parkietu", komitet został teraz rozwiązany, a za taką decyzją miał stać wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

"Parkietowi" nie udało się uzyskać komentarza ze strony resortu energii ani PGG. 

Według przedstawicieli spółek energetycznych, do których dotarł dziennik, formuła komitetu inwestorów się wyczerpała, a na obecnym etapie restrukturyzacji PGG akcjonariuszom wystarczy kontrola działalności spółki poprzez swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej oraz komitecie monitorującym wykonanie założeń biznesowych umowy inwestycyjnej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019