Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

PGNiG Termika dopłaci Energoinstalowi za EC Zofiówka

Autor: wnp.pl (ADAM SOFUŁ)
Dodano: 02-02-2018 19:22

Zarząd Energoinstalu poinformował o podpisaniu aneksu do kontraktu na budowę bloku kogeneracyjnego w EC Zofiówka. Inwestor, czyli PGNiG Termika zobowiązał się dopłacić 28 mln zł. Przedłużono też termin zakończenia prac.

To już czwarty aneks do zawartego w październiku 2013 roku kontraktu na budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75MWe w EC Zofiówka.

Pierwotny termin realizacji kontraktu wynosił 36 miesięcy, co oznacza, że blok powinien być gotowy pod koniec 2016. Tak się jednak nie stało - na budowie pojawiły się problemy, m.in. - jak tłumaczył wykonawca - pożar oraz niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zasilające czynny zakład. Kolejne aneksy przedłużały czas realizacji kontraktu najpierw do kwietnia, a następnie do lipca ubiegłego roku.

Zobacz też: Blok w EC Zofiówka opóźniony. Energoinstal z karami od PGNiG

Teraz na mocy zawartego aneksu, termin wykonania wszystkich prac i czynności niezbędnych do podpisania protokołu przejęcia bloku do eksploatacji został przesunięty do dnia 30 czerwca 2018 r. Aneks przewiduje jednak, że jeśli i ten termin nie zostanie dotrzymany, PGNiG Termika zastrzega sobie prawo do „skorzystania z uprawnień określonych w kontrakcie na wypadek zwłoki wykonawcy liczonej od dnia 1 sierpnia 2017 r.” – czyli poprzedniego terminu realizacji kontraktu.

Zobacz też:Energoinstal po trudnościach liczy na nowe kontrakty

Zgodnie z aneksem, inwestor zobowiązał się do zapłaty Energoinstalowi dodatkowe 28 mln zł wynagrodzenia (plus VAT) „z tytułu wykonania usług i robót budowlanych, które nie były objęte zamówieniem podstawowym oraz wynikających z ryzyk terenu budowy, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego”. Łączna wartość kontraktu wynosi zatem obecnie 528 mln zł 840 tys. zł plus VAT.

Bezpośrednim zamawiającym jest PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa (dawna Spółka Energetyczna Jastrzębie z grupy JSW).

Jak informowała niedawno portal wnp.pl Magdalena Orłowska, p.o. kierownika biura komunikacji oraz rzecznika prasowego w PGNiG Termika, pierwsza synchronizacja bloku została przeprowadzona 14 stycznia.

- Kolejnym ważnym etapem inwestycji będzie Ruch Regulacyjny, którego celem jest regulacja i optymalizacja pracy bloku w warunkach narastającego obciążenia, aż do uzyskania jego maksymalnej wydajności - wskazała Orłowska.

- Produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej rozpocznie się dopiero w trakcie ruchu regulacyjnego bloku, do którego przygotowania obecnie trwają. Ruch regulacyjny potrwa półtora miesiąca - dodała.

Potem będzie jeszcze musiał nastąpić ruch próbny, który potrwa miesiąc.

Blok w EC Zofiówka

Zadanie obejmuje budowę „pod klucz” bloku wyposażonego w turbinę upustowo-kondensacyjną, kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym, przystosowanym do współspalania z węglem biomasy oraz mułów węglowych.

Moc elektryczna brutto bloku ma wynosić ok. 75 MWe podczas pracy w sezonie letnim w trybie pełnej kondensacji. Natomiast moc członu ciepłowniczego brutto minimum 110 MWt podczas pracy bloku w szczycie sezonu grzewczego.

Nowy blok będzie stanowił podstawowe źródło ciepła na potrzeby kopalni węgla kamiennego i odbiorców zewnętrznych.

Elektrociepłownia Zofiówka została uruchomiona w 1973 r. Obecnie zakład posiada 64 MW zainstalowanej mocy elektrycznej oraz 234 MW mocy termicznej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021