Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Piotr Dorawa: Odnawianie majątku energetycznego odbywa się w zbyt długim cyklu

Autor:  wnp,pl (Ireneusz Chojnacki)  |  14-02-2018 16:31
W Polsce operatorzy systemów dystrybucyjnych mają ciągle jeszcze wiele pracy z podstawową odbudową wyeksploatowanych urządzeń. Odnawianie majątku energetycznego odbywa się w zbyt długim cyklu. Sektor powinien mieć większe możliwości inwestowania, które są warunkowane polityką regulatora, niż obecnie – mówi Piotr Dorawa, prezes zarządu Energa Operator.
Proces dojścia do poziomu skablowania sieci średniego napięcia takiego jak w krajach wysoko rozwiniętych będzie długotrwały i niezwykle kosztowny
Fot. mat. pras.
  • Piotr Dorawa informuje, że w najbliższych latach działania Energi Operator będą skupiały się na modernizacji i automatyzacji sieci średniego, wysokiego oraz niskiego napięcia; nie przypadkiem w wymienionej kolejności.
  • Zdaniem Dorawy operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) muszą racjonalnie ważyć wielkość nakładów przeznaczanych na systemy IT w zestawieniu z potrzebami związanymi z modernizacją urządzeń elektroenergetycznych.
  • Prezes zarządu Energa Operator wskazuje, że w Polsce OSD mają ciągle jeszcze wiele pracy z podstawową odbudową wyeksploatowanych urządzeń; odnawianie majątku energetycznego odbywa się w zbyt długim cyklu.
  • Operatorzy systemów dystrybucyjnych, wskazuje Piotr Dorawa, powinni dążyć m.in. do coraz powszechniejszego kablowania sieci przede wszystkim średniego i niskiego napięcia; skala wyzwania jest znacząca.

Na jakich pracach o charakterze innowacyjnym koncentruje się Energa Operator w ostatnich latach i ile w nie inwestuje?

- Nasze projekty innowacyjne skupiają się na zwiększaniu niezawodności oraz efektywności pracy sieci SN i nN. W ramach projektów pilotażowych wdrażane i testowane były nowe rozwiązania, tj. lokalny obszar bilansowania, nowe rozwiązania z obszaru automatyzacji sieci SN oraz systemy wspomagające proces zarządzania siecią nN. Duży nacisk był kładziony na wykorzystanie infrastruktury i systemu inteligentnego opomiarowania AMI.

W Polsce OSD mają ciągle jeszcze wiele pracy z podstawową odbudową wyeksploatowanych urządzeń - mówi Piotr Dorawa, prezes zarządu Energa Operator. Fot. mat. pras.
W Polsce OSD mają ciągle jeszcze wiele pracy z podstawową odbudową wyeksploatowanych urządzeń - mówi Piotr Dorawa, prezes zarządu Energa Operator. Fot. mat. pras.


W 2017 roku na działalność B+R wydaliśmy ponad 2 mln zł, a w 2016 roku ponad 9 mln zł. Dofinansowanie ze środków krajowych i z UE na projekty B+R w latach 2016-2017 wyniosło łącznie ponad 7,5 mln zł. W stosunku do skali prowadzonej działalności inwestycje w obszarze B+R nie są wysokie, ale trzeba pamiętać, że operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) nie są producentami, a biorcami technologii i w związku z tym wydatki sektora na badania i rozwój siłą rzeczy mają ograniczoną skalę.

Jakie będą w najbliższych latach główne kierunki modernizacji sieci w przypadku Energi Operator?

Polityka biznesowa OSD jest silnie uzależniona od wymagań regulatora rynku energii, czyli Urzędu Regulacji Energetyki. Zapisy regulacji jakościowej wyznaczają w perspektywie najbliższych lat, podstawowe kierunki inwestycyjne. Jest to oczywiście zbieżne z ustawowymi obowiązkami OSD polegającymi na zapewnieniu odbiorcom niezawodnych dostaw energii elektrycznej o odpowiednich parametrach jakościowych. W najbliższych latach nasze działania będą skupiały się na modernizacji i automatyzacji sieci średniego napięcia (15 kV), modernizacji sieci wysokiego napięcia (110 kV) oraz modernizacji sieci niskiego napięcia (230/400 V).

Skąd takie uszeregowanie kierunków modernizacji sieci, tzn. na pierwszym miejscu sieci średniego napięcia, następnie wysokiego, a na końcu niskiego napięcia?

Wskazana priorytetowa kolejność modernizacji sieci nie jest przypadkowa. Już dawno zauważono, że zmodernizowana i odpowiednio zautomatyzowana sieć średniego napięcia bezpośrednio wpływa na poziom jakości dostaw energii elektrycznej, bo to właśnie awarie urządzeń z tego poziomu napięcia powodują ciągle jeszcze najwięcej wyłączeń dla odbiorców, zarówno awaryjnych, jak i planowych. Poprawie niezawodności pracy sieci służy też wykorzystywanie na coraz większą skalę nowoczesnych rozwiązań informatycznych, ale należy pamiętać o właściwej równowadze między poziomem nakładów na IT versus „twarda” infrastruktura sieciowa. W Polsce OSD mają ciągle jeszcze wiele pracy z podstawową odbudową wyeksploatowanych urządzeń. Odnawianie majątku energetycznego odbywa się w zbyt długim cyklu. Sektor powinien mieć większe możliwości inwestowania, które są warunkowane polityką regulatora, niż obecnie.

Jakie znaczenie ma automatyzacja pracy sieci, co często jest wskazywane jako nieuchronny kierunek modernizacji sektora dystrybucji, dla niezawodności dostaw energii?

Automatyzacja sieci (przede wszystkim średniego napięcia) ma duże znaczenie w procesie obniżania wskaźników SAIDI/SAIFI, jednakże może stanowić tylko pomoc w codziennej pracy dyspozytorów, ponieważ sama automatyzacja nie wpływa bezpośrednio na poziom awaryjności, ale znakomicie skraca proces lokalizacji miejsca uszkodzenia i znacząco wpływa na zakres wyłączonych ciągów liniowych. Z tego powodu OSD muszą racjonalnie ważyć wielkość nakładów przeznaczanych na systemy IT, w zestawieniu z potrzebami związanymi z modernizacją urządzeń elektroenergetycznych. Analizując możliwe kierunki rozwoju, OSD powinny skupiać się na doborze nowoczesnych urządzeń o najwyższej jakości wykonania, a także na coraz powszechniejszym kablowaniu sieci przede wszystkim średniego i niskiego napięcia. Kablowanie sieci to skuteczny sposób podwyższania parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej.

Kablowanie sieci to jeden z dość wyraźnie zaznaczanych kierunków modernizacji sektora dystrybucji w Polsce. Jaka jest skala wyzwania?

Niestety proces dojścia do poziomu skablowania sieci średniego napięcia takiego jak w krajach wysoko rozwiniętych będzie długotrwały i niezwykle kosztowny. W Polsce średni udział linii kablowych średniego napięcia nie przekracza 30 proc. w stosunku do całego wolumenu długości na tym poziomie napięcia. W krajach Europy Zachodniej ten udział wynosi 60-80 proc..

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018