Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

JSW: kolejny etap inwestycji pod nazwą „Uruchomienie poziomu 1290”

Autor:  wnp.pl (JD)  |  10-02-2018 07:52
Inżynierowie z kopalni Budryk należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej razem z pracownikami Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Górniczego ROW-JAS udowodnili, że w szybie, w którym prowadzone są prace zbrojeniowe, można bezpiecznie transportować załogę.

  • Transport odbywa się nie tylko za pomocą tzw. „kubła”, ale specjalnie zaprojektowanym „naczyniem do jazdy ludzi”.
  • To prawdopodobnie - zaznaczono w „Jastrzębskim Węglu” wydawanym przez Jastrzębską Spółkę Węglową -  jedyne tego typu urządzenie szybowe w  polskim górnictwie stosowane w górniczych wyciągach szybowych-kubłowych.
  • Co istotne, takie rozwiązanie znacznie przyspieszyło bezpieczne dotarcie załogi do stanowisk pracy.

Kopalni Budryk też nie ominęły inwestycje, jakie realizuje JSW.
Fot. JSW (Agnieszka Materna)

Nowe naczynie wykorzystywane jest w przedziale południowym szybu VI w Chudowie, w  którym po zakończeniu pogłębiania trwają prace zbrojeniowe.

Obecnie na pogłębionym odcinku szybu prowadzone są prace między innymi przy zabudowie rurociągów klimatyzacji i odmetanowania.
Do niedawna w szybie VI w przedziale południowym do transportu ludzi i materiału wykorzystywano jedynie kubeł. Teraz do transportu załogi wykorzystywana jest dwupiętrowa klatka.

Czas transportu załogi uległ znaczącemu skróceniu


- To bardzo wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które umożliwia w miarę szybki transport załogi na poziom 1290 - zaznacza Michał Karwot, nadsztygar urządzeń szybowych i  wyciągowych kopalni Budryk, cytowany w „Jastrzębskim Węglu” wydawanym przez JSW.

Bezpośredni zjazd na nowy poziom 1290 możliwy jest jedynie przedziałem południowym szybu w  Chudowie. Wcześniej górnicy zjeżdżali kubłem, do którego mieściło się tylko 9 osób, a nowa klatka mieści 34 osoby.

Przed i w czasie pogłębiania szybu VI pracownicy kopalni zjeżdżali na poziom 1050 Szybem III, później przesiadali się do pociągu, następnie do kolejek podwieszanych i po długich kilkudziesięciu minutach docierali do poziomu 1290, gdzie mogli się rozejść do swoich prac.

To uległo zmianie i teraz czas transportu załogi uległ skróceniu do kilkunastu minut.

Po wykonaniu jazd ludzi klatka jest demontowana, natomiast w jej miejsce instalowany jest kubeł i rozpoczynają się prace przy zbrojeniu szybu. Cała operacja jest wykonywana pod podestem roboczym poniżej poziomu 1290 i trwa nie dłużej niż kwadrans.

Ponad dwa lata temu w kopalni Budryk zakończono prace przy pogłębianiu szybu VI.  Teraz jego głębokość to 1320 m. Pogłębianie i zbrojenie szybu VI to kolejny etap inwestycji pod nazwą „Uruchomienie poziomu 1290”, której celem jest dotarcie do 122,5 mln ton wysokiej jakości węgla koksowego, zalegającego między poziomami 1050 a  1290.

Jak wskazano w „Jastrzębskim Węglu”, dzięki udostępnieniu pokładów w  tym złożu wydłużają się perspektywy istnienia kopalni do 2077 roku. Pierwsza tona węgla koksowego dobrej jakości ma zostać wydobyta z tego rejonu w roku 2019.

Najważniejszym celem strategicznym Grupy Kapitałowej JSW jest umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu w Europie, jak również wzrost wartości całej grupy. Należy tu zaznaczyć, że 9 lutego na warszawskiej GPW Jastrzębska Spółka Węglowa przedstawiła w obecności wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego długofalową strategię rozwoju na lata 2018-2030.

Zapewnić sobie stabilny rozwój na trudnym rynku


Zwiększenie produkcji węgla, inwestycje oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań poprawiających efektowność mają zapewnić spółce stabilny rozwój oraz planowaną długoterminową marżę EBITDA powyżej 30 proc.

Nowa strategia zakłada stopniowy wzrost produkcji węgla z 14,9 mln ton w 2017 roku do 18,2 mln ton w 2030 roku. Poziom produkcji i sprzedaży koksu zaplanowano na poziomie powyżej 3,4 mln ton. 

Docelowo koks wielkopiecowy o wysokich parametrach ma stanowić aż 78 proc. produkcji grupy. 
Z kolei łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe w całej grupie w okresie  obowiązywania strategii będą kształtować się na poziomie około 18,9 mld zł. 

Czytaj także: Nowa strategia JSW: wzrost produkcji węgla do 18,2 mln ton w 2030 roku

Dla firmy surowcowej, takiej jak Jastrzębska Spółka Węglowa, najistotniejsze jest zapewnienie dostępu do zasobów węgla koksowego. JSW zamierza to robić nie tylko poprzez inwestowanie w dostępne już złoża, ale również w udostępnianie nowych złóż i nowych poziomów wydobywczych.  
Jak już informował portal wnp.pl, baza zasobowa będzie stale powiększana, zwłaszcza w przypadku węgla koksowego typu 35. Poczynając od 2020 roku udział produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem zostanie zwiększony z obecnych 72 do 85 proc. 

- Śmiało patrzymy w przyszłość, mamy 952 miliony ton potwierdzonych zasobów operatywnych, co gwarantuje nam stabilne wydobycie na co najmniej 60 lat. Unia Europejska importuje rocznie ponad 30 milionów ton węgla koksowego i JSW zamierza być kluczowym producentem tego strategicznego oraz niezbędnego dla europejskiego przemysłu stalowego surowca - mówi Daniel Ozon, prezes JSW. -
Nowa strategia zapewni spółce systematyczny rozwój oraz  funkcjonowanie na niestabilnym i dynamicznie zmieniającym się rynku węgla i koksu. JSW do 2030 roku zwiększy produkcję węgla o 20 proc. Jeśli chodzi o produkcję koksu, to planujemy odtworzenie i utrzymanie mocy produkcyjnych na zbliżonym do obecnego poziomie. Naszym priorytetem jest osiąganie jak najwyższej marży poprzez zmianę poziomu oraz struktury produkcji. 

Zobacz również: Realizacja inwestycji oczkiem w głowie zarządu JSW

 Od 2025 roku na jednego pracownika przypadać ma około 1 tys. ton wydobytego węgla rocznie. W spółce zaplanowano ambitne działania optymalizujące i zwiększające potencjał wydobycia węgla, w tym „Program Jakość” i „Program Efektywność”.  

Ograniczenie kosztów, zwiększenie produktywności, a także zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, m.in. nowoczesnej techniki kotwienia czy zmniejszania ilości wydobywanego wraz z węglem kamienia, gwarantują optymalne funkcjonowanie JSW na trudnym rynku surowcowym. 

Czytaj też: Paweł Kołodziej, przewodniczący Federacji ZZG JSW: wprowadzenie nowego układu zbiorowego pracy będzie kosztować

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018