Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Porr wygrał przetarg PKP PLK na Górnym Śląsku

Autor:  wnp.pl (TE)  |  13-02-2018 08:41  |  aktualizacja: 13-02-2018 08:55
Oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii nr 142 Katowice Ligota - Tychy.

Prace będą obejmowały m.in. wymianę torów szlakowych, stacyjnych i rozjazdów, roboty odwodnieniowe i wzmacniające podtorze, a także naprawę obiektów inżynieryjnych.

Porr w planie na 2018 r. ma przychody na poziomie ok. 2,5 mld zł
fot. Porr

Kryteria oceny ofert w przetargu stanowiły: cena (60 proc.), termin realizacji (20 proc.) oraz okres gwarancji (20 proc.). Budżet zamawiające ustalono na 70,95 mln zł brutto.

Porr wycenił zadanie najtaniej - na 61,31 mln zł brutto. Spółka zadeklarowała też najkrótszy termin realizacji (15 miesięcy) oraz najdłuższy możliwy okres gwarancji (72 miesiące).

Oferty w przetargu otwarto pod koniec maja 2017 r. Pozostałe oferty zostały odrzucone. Wśród nich znalazły się (ceny brutto):

1. Konsorcjum: Eco-Baza, Setller - 58,99 mln zł

2. Konsorcjum: NDI, Construcciones y Promociones Balzola, Balzola Polska - 62,61 mln zł

3. Konsorcjum: EL-IN, Torkol, Armex - 63,80 mln zł

4. Konsorcjum: Agat, Tor z Mysłowic - 65,02 mln zł

5. PNiUIK w Krakowie - 71,06 mln zł

6. Torpol - 71,63 mln zł

Jak informował niedawno portal wnp.pl Piotr Kledzik, który kieruje grupą Porr w Polsce, w planie na 2018 r. ma ona przychody na poziomie ok. 2,5 mld zł i oczekuje trendu wzrostowego w latach kolejnych.

Zobacz więcej: Chcą zatrudnić pracowników, których zwolni Skanska. „Potrzebujemy od 500 do 1000 osób”

- W 2017 r. osiągnęliśmy znaczny wzrost przychodów - do prawie 2 mld zł z pozytywnym wynikiem finansowym. Nasz portfel zleceń przekroczył 4 mld zł - informował Kledzik.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018