Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Filip Grzegorczyk ogłosił wstępne wyniki Taurona za 2017 rok

Autor:  wnp.pl (ICH)  |  13-02-2018 13:29
Zysk netto grupy Tauron wyniósł ok. 1,4 mld zł i jest aż o 275 proc. wyższy niż w 2016 r., a wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 3,5 mld zł i jest lepszy rok do roku o 6 proc. – komentuje Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

  • Według wstępnych danych w 2017 roku grupa Tauron osiągnęła zysk EBITDA w wysokości 3,544 mld zł wobec 3,337 mld zł w 2016 roku.
  • W 2017 roku szacunkowy zysk netto grupy Tauron wyniósł 1,388 mld zł wobec 370 mln zł rok wcześniej.
  • Na koniec 2017 roku zadłużenie netto grupy Tauron wyniosło wg wstępnych danych 8, 047 mld zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA - 2,3.

- Grupa ma dziś stabilną sytuację finansową, a 2017 rok był okresem wzmożonej aktywności w obszarze pozyskiwania nowych, atrakcyjnych źródeł finansowania - mówi Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia
Fot. PTPWP

Tauron Polska Energia podał wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne grupy za 2017 rok. Zgodnie z przekazaną informacją w 2017 roku grupa Tauron osiągnęła 17, 42 mld zł przychodów ze sprzedaży wobec 17,65 mld zł w 2016 roku.

Czytaj także: Rynek mocy ma być korzystny dla energetyki i odbiorców energii

- W 2017 roku wypracowaliśmy lepsze wyniki grupy Tauron we wszystkich kluczowych obszarach operacyjnych i finansowych względem poprzedniego roku. Uzyskaliśmy bardzo dobre i zgodne z oczekiwaniami rynku wyniki. Zysk netto grupy Tauron wyniósł ok. 1,4 mld zł i jest aż o 275 proc. wyższy niż w 2016 r., a wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 3,5 mld zł i jest lepszy rok do roku o 6 proc. – komentuje Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Czytaj również: Tauron: Blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III gotowy w 50 proc.

Z przekazanych szacunkowych danych wynika, że w 2017 roku grupa Tauron osiągnęła dodatni wynik EBITDA prawie we wszystkich segmentach. W ub.r. ujemna była EBITDA segmentu wydobycie, a wyniosła minus 83 mln zł wobec minus 82 mln zł w 2016 roku. Największy udział w EBITDA grupy Tauron za 2017 rok miał segment dystrybucja - 2,283 mld zł wobec 2,395 mld zł rok wcześniej.

- W porównaniu z 2016 r., nastąpił też wyraźny wzrost m.in. produkcji energii elektrycznej o 10 proc., sprzedaży węgla handlowego o 11 proc., a sprzedaży detalicznej energii elektrycznej o 9 proc. Pomimo wymagającego otoczenia makroekonomicznego usprawniliśmy proces realizacji programu inwestycyjnego grupy Tauron. W minionym roku samodzielnie realizowaliśmy kluczowy dla grupy projekt budowy bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno, który jest już zaawansowany w ponad 50 proc., a łączne nakłady inwestycyjne grupy w minionym roku osiągnęły poziom prawie 3,5 mld zł – komentuje prezes Filip Grzegorczyk.

Według szacunkowych danych w ub.r. grupa Tauron wyprodukowała 6,4 mln ton węgla handlowego, a jego sprzedaż wyniosła 6,8 mln ton. Produkcja energii elektrycznej brutto w ub.r. wyniosła 18,4 TWh, a dystrybucja energii elektrycznej 51,4 TWh i była większa o 3 proc. niż w 2016 roku. Ubiegłoroczna sprzedaż detaliczna energii elektrycznej grupy to wstępnie 34,9 TWh.

- Grupa ma dziś stabilną sytuację finansową, a 2017 rok był okresem wzmożonej aktywności w obszarze pozyskiwania nowych, atrakcyjnych źródeł finansowania. Wdrożyliśmy szereg inicjatyw, dzięki którym zagwarantowane zostały środki finansowe niezbędne dla dalszego rozwoju grupy. Przykładem może być emisja euroobligacji o wartości 500 mln euro, które są dziś notowane na London Stock Exchange. Dowodem na skuteczność działań mających na celu utrzymanie stabilności finansowej grupy Tauron i realizację efektywnych działań oszczędnościowych jest potwierdzenie przez agencję Fitch ratingu dla Tauron Polska Energia na poziomie BBB z perspektywą stabilną –konkluduje prezes Filip Grzegorczyk.

Zgodnie z przekazanymi wstępnymi danymi dług netto grup Tauron na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 8, 047 mld zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA - 2,3. Na koniec 2016 roku wskaźnik dług netto/EBITDA wynosił 2,32.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018