Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

KNF: zysk netto banków w 2017 r. wyniósł 13,6 mld zł, spadek o 2,3 proc. rdr

Autor:  PAP/rs  |  13-02-2018 15:44
Zysk netto sektora bankowego w 2017 r. wyniósł 13,6 mld zł, czyli spadł o 2,3 proc. licząc rok do roku - podała Komisja Nadzoru Finansowego.

W 2017 roku wynik z tytułu odsetek banków wzrósł rok do roku o 12,1 proc. do 42,63 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 13,74 mld zł i był o 9,1 proc. wyższy niż rok wcześniej. Łączny wynik na działalności bankowej sięgnął w 2017 roku 61,76 mld zł i był o 4,1 proc. wyższy niż w 2016.

Zysk netto sektora bankowego w 2017 r. wyniósł 13,6 mld zł, czyli spadł o 2,3 proc. licząc rok do roku.
Fot. Shutterstock.com

Łączne koszty działania banków wzrosły z kolei w ubiegłym roku o 4,3 proc. do 33,02 proc.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły w 2017 roku 8,26 mld zł, rosnąc o 7,8 proc. rok do roku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018