Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Famur wyznaczył termin NWZ ws. Kopeksu

Autor:  Wnp.pl (PS)  |  13-02-2018 17:13
Zarząd spółki Famur poinformował, że na 13 kwietnia zwołuje w Katowicach nadzwyczajne walne zgromadzenie.

Jak wynika z programu NWZ, głównym tematem będzie podjęcie uchwały dotyczącej podziału Kopex SA, poprzez przeniesienie części majątku na rzecz spółki Famur oraz związanej z tym zmiany statutu.

Podział Kopeksu będzie polegał na przeniesieniu części jego majątku na rzecz Famuru.
Fot. PTWP (Michał Oleksy)

Obecnie w statucie jest m.in. zapis, że kapitał zakładowy spółki Famur wynosi 5,594 mln zł i dzieli się na pięć serii (od A do E).  Natomiast według projektu nowego brzmienia tego punktu statutu, kapitał wyniesie 5,747 mln zł i dzielić się ma na sześć serii, przez dodanie serii F (15,322 tys. akcji).

Famur nabył pakiet kontrolny akcji Kopeksu

W kolejnym komunikacie dla inwestorów zarząd Famuru poinformował też, że podział Kopeksu będzie polegał na przeniesieniu części jego majątku, będącej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.

Obejmuje on m.in. aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi. Opisane one zostały w planie podziału.

Produkcyjna część Kopeksu zostanie przeniesiona do Famuru

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018