Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Budimex wygrał przetarg na Centralnej Magistrali Kolejowej

Autor:  wnp.pl (PS/TE)  |  14-02-2018 08:31  |  aktualizacja: 14-02-2018 08:27
PKP PLK rozstrzygnęły postępowania na zaprojektowanie i realizację prac budowlanych związanych z modernizacją stacji węzłowej w Idzikowicach.

  • Modernizacja obejmie kompleksową przebudowę torów i wymianę sieci trakcyjnej o łącznej długości ok. 12 km.
  • Dzięki inwestycji pociągi pojadą przez przebudowaną stację z prędkością nawet 200 km/h.
  • To kolejny etap modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej.

Stacja Idzikowice.
fot. PKP PLK

Oferty w przetargu otwarto w październiku 2017 r. Kryteria wyboru wykonawcy stanowiły: cena (90 proc.) oraz doświadczenie wykonawcy (10 proc.). Termin realizacji będzie mijał 16 czerwca 2020 r.

Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum Porr, Porr Bau, które wyceniło swój usługi na 124,78 mln zł netto wobec budżetu zamawiającego w wysokości 120,23 mln zł netto.

Jednak oferta konsorcjum została wykluczona przez PKP PLK. Swoją decyzję uzasadniły one dwoma punktami Prawa zamówień publicznych.

Mówią one m.in., że z przetargu wyklucza się wykonawcę, który wprowadził w błąd zamawiającego w wyniku zamierzonego działania, lekkomyślności, zatajenia informacji lub rażącego niedbalstwa.

W tej sytuacji jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum Budimeksu i KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji z Lublina, która opiewa na 128,74 mln zł netto. Udział Budimeksu w konsorcjum wynosi 80 proc.

Pozostałe oferty w przetargu złożyły Trakcja PRKiI (141,07 mln zł) oraz konsorcjum Strabag, Strabag Rail, Krakowskie Zakłady Automatyki (161,82 mln zł - odrzucona, brak przedłużenia wadium).

Tory i sieć

Jak zapowiadały PKP PLK, efektem prac będzie sprawniejszy i szybszy przejazd pociągów przez stację w Idzikowicach. Modernizacja obejmie kompleksową przebudowę torów i wymianę sieci trakcyjnej o łącznej długości ok. 12 km.

Poziom bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego ma podnieść zabudowa komputerowych urządzeń sterowania. Stacja zostanie dostosowana do przejazdu pociągów z prędkością 200 km/h.

Zabudowanych zostanie 40 nowych rozjazdów, w tym 12 rozjazdów dostosowanych do dużych prędkości (max. 250 km/h). Na terenie stacji zaplanowano także budowę nowej nastawni wyposażonej m.in. w komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Będzie jeszcze szybciej

PKP PLK w 2017 r. realizowały na CMK pięć projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 162 mln zł. Zadania te są częścią projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.

Wybudowano posterunek Pilichowice i zmodernizowano stacje: Olszamowice i Włoszczowa Północ oraz wymieniono sieć trakcyjną na szlakach: Idzikowice - Opoczno Południe oraz Opoczno Południe - Olszamowice.

Inwestycje zwiększą możliwości linii dla ruchu pasażerskiego - umożliwią przejazd większej liczby pociągów i dostosują stacje do prędkości 200, a następnie 230 km/h.

Centralna Magistrala Kolejowa,

czyli linia kolejowa nr 4 ma długość 224 km. Rozpoczyna się w Grodzisku Mazowieckim, a kończy w Zawierciu.

CMK przebiega przez województwa mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i śląskie. Trasa zapewnia najszybsze połączenie stolicy m.in. z Krakowem, Katowicami i Wrocławiem.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018