Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Rosną dochody i zysk Grupy Kapitałowej BZ WBK, ale sam bank wypada gorzej

Autor:  Wnp.pl (PS)  |  13-02-2018 18:50  |  aktualizacja: 13-02-2018 18:57
Dochody ogółem Grupy Kapitałowej BZ WBK w 2017 r. wyniosły 7,76 mld zł i były wyższe o 2,1 proc., w tym dochody Banku Zachodniego WBK przekroczyły 6,123 mld, ale zmniejszyły się o 3 proc.

Po wyłączeniu z dochodów okresu bazowego wynagrodzenia z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc., dochody ogółem GK BZ WBK zwiększyły się o 6,5 proc. rdr. Koszty ogółem wyniosły 3,372 mld zł i były stabilne.

Bank udzielił klientom indywidualnym kredyty za 57,8 mld zł, a firmom za 48 mld zł.
Fot. Shutterstock.com

W efekcie zysk przed opodatkowaniem GK miał wartość 3,335 mld zł i zwiększył się o 6,8 proc. rdr, natomiast zysk Banku Zachodniego WBK wyniósł 1,916 mld zł i zmniejszył się o 8 proc.

Współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 16,69 proc. (15,05 proc. 31 grudnia 2016 r.), który zapewniał bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,2 proc. (wobec 12,8 proc. 31 grudnia 2016 r.). Odpisy netto grupy z tytułu utraty wartości należności kredytowych wyniosły 690,5 mln zł (784,6 mln zł w 2016 r.).

Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,8 proc. (6,6 proc. przed rokiem) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,63 proc. (0,75 proc. przed rokiem).

Należności brutto od klientów zwiększyły się w skali roku o 4,4 proc. - do prawie 112,7 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 2,7 proc. (do 57,8 mld zł) oraz należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 5,8 proc. (48 mld zł.

Analityk: Pekao może poczuć na plecach oddech BZ WBK

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli zarządzanych przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA wyniosła 16,4 mld zł i zwiększyła się w skali roku o 19,8 proc.

Wśród kluczowych czynników makroekonomicznych mających wpływ wyniki GK BZ WBK SA w 2017 r. zarząd wymienia m.in. „zaskakująco wysoki” wzrost gospodarczy pomimo bardzo niskiego wkładu inwestycji i wysoką dynamikę konsumpcji prywatnej.

Natomiast wśród ważnych wydarzeń w 2017 r. jest m.in. umowa gwarancyjna z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, umożliwiająca zabezpieczenie kredytów BZ WBK do maksymalnej kwoty 300 mln euro.

BZ WBK poprawia wyniki i chce wypłacić dywidendę

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018