Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

BIK: 6,35 mld zł udzielonych kredytów w styczniu

Autor: PAP/AH
Dodano: 23-02-2018 14:32

W styczniu 2018 r. banki i SKOK-i udzieliły 548 tys. kredytów konsumpcyjnych wartych 6,35 mld zł. To wzrost o 8,4 proc. w ujęciu liczbowym i o 15,8 proc. w ujęciu wartościowym wobec stycznia 2017 r. - podało w piątek Biuro Informacji Kredytowej.


Jak poinformowało BIK, największy wzrost wartościowy odnotowano w przypadku kredytów konsumpcyjnych (+15,8 proc.) oraz kredytów mieszkaniowych (+12,1 proc.). "W ujęciu liczbowym, najwyższy wzrost w stosunku do stycznia 2017 r. dotyczył również kredytów konsumpcyjnych (+8,4 proc.) oraz kredytów mieszkaniowych (+6,3 proc.)" - napisano w komunikacie.

W ocenie BIK, wyższe "dodatnie dynamiki w ujęciu wartościowym, a nie wolumenowym", dla wszystkich produktów kredytowych, w styczniu 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, wynikają z wyższych kwot udzielanych kredytów i przyznawanych limitów. "Można to tłumaczyć zwiększaniem się zdolności kredytowej kredytobiorców, na co wpływ ma zarówno bardzo dobra sytuacja finansowa gospodarstw domowych - wzrost dochodów (wynikający zarówno ze wzrostu wynagrodzeń, jak i świadczeń z programu 500 plus), rekordowo niskie stopy procentowe, jak również wydłużanie okresu kredytowania" - napisano.

Jak podkreślono, w przypadku kredytów gotówkowych średni okres, na jaki jest udzielany kredyt gotówkowy wynosi 45 miesięcy w porównaniu do 24 miesięcy w 2012 r.

Według BIK wysoka dynamika w ujęciu wartościowym kredytów mieszkaniowych udzielonych w styczniu 2018 r. w porównaniu do stycznia 2017 r. w dużej części może być związana z efektem końca programu MdM.

W styczniu 2018 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 548 tys. kredytów konsumpcyjnych na 6,35 mld zł, co stanowi wzrost o 8,4 proc. w ujęciu liczbowym i o 15,8 proc. w ujęciu wartościowym w porównaniu do stycznia 2017 r. - zaznaczono.

"Po udanym styczniu br. można z optymizmem patrzeć na cały rok pod warunkiem, że nie wystąpią negatywne zdarzenia zarówno o charakterze globalnym, jak i lokalnym, które zmniejszyłyby apetyt banków na ryzyko a gospodarstwa domowe zniechęciły do zaciągania kredytów konsumpcyjnych" - ocenił, cytowany w komunikacie, główny analityk Biura Informacji Kredytowej prof. Waldemar Rogowski.

Jak podkreślił, sprzedaży kredytów konsumpcyjnych nie towarzyszy "istotny wzrost ryzyka kredytowego", mimo zaciągania kredytów na coraz wyższe kwoty. "W styczniu 2018 r. średnia kwota zaciąganego kredytu konsumpcyjnego wynosiła 11 543 zł. Związane jest to przede wszystkim z wyraźną poprawą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych (wzrost wynagrodzeń oraz środki z programu 500 plus), jak i rekordowo niskimi stopami procentowymi i wydłużaniem okresu kredytowego" - zaznaczył prof. Rogowski.

W styczniu 2018 r. banki i SKOK-i udzieliły 16,4 tys. kredytów mieszkaniowych wartych 3,7 mld zł. Stanowi to wzrost o 6,3 proc. w ujęciu liczbowym i wzrost o 12,1 proc. w ujęciu wartościowym, w porównaniu do stycznia 2017 r.

"Styczeń 2018 r. jest już kolejnym wzrostowym miesiącem dla kredytów mieszkaniowych, zarówno pod względem liczby, jak i wartości udzielanych kredytów. Na rynku kredytów mieszkaniowych nadal panuje więc względny optymizm. Dwucyfrowa dynamika w ujęciu wartościowym, po części wynika ze struktury udzielanych kredytów mieszkaniowych" - wskazał prof. Rogowski.

Jak dodał, 54 proc. wartości udzielonych w styczniu br. kredytów mieszkaniowych przypada na kredyty powyżej 250 tys. zł (24 proc. z przedziału 250 - 350 tys. zł i 30 proc. powyżej 350 tys. zł). "Dynamika udzielanych kredytów mieszkaniowych w poszczególnych przedziałach kwotowych jest jednak zróżnicowana. W styczniu 2018 r. kredyty wysokokwotowe w przedziale 250 - 350 tys. zł, w porównaniu do stycznia 2017 r. wzrosły o 13,4 proc., zaś kredyty powyżej 350 tys. aż o 20,4 proc." - wyliczył. Dodał, że również w ujęciu liczbowym najbardziej wzrosła liczba kredytów udzielonych na kwotę powyżej 350 tys. zł, które stanowią 14 proc. wszystkich udzielonych w styczniu kredytów mieszkaniowych.

Według BIK w styczniu 2018 r. przyznano ponadto 56,1 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę przyznanych limitów 238 mln zł. "Stanowi to wzrost o 5,0 proc. w ujęciu liczbowym i wzrost o 11,6 proc. w ujęciu wartościowym, w porównaniu do stycznia 2017 r." - napisano.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020