Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Ceny węgla na świecie w 2018 - nowe prognozy

Autor:  wnp.pl (JD)  |  12-03-2018 13:17
Zdaniem analityków rok 2018 będzie kolejnym silnym rokiem dla rynku węgla wraz z innymi rynkami towarowymi. Przy dużym popycie - wskazano w analizie katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu - wyzwaniem będzie zapewnienie odpowiedniej wielkości podaży węgla energetycznego. Rynek globalny wydaje się być bowiem w stanie ograniczonej podaży.

Dodatkowym czynnikiem osłabiającym ceny węgla w Europie w lutym był sezonowy spadek stawek frachtowych. Stany zapasów wśród europejskich producentów węgla pozostawały wysokie, natomiast prognozowane ocieplenie nie zapowiadało wzrostu płynności, co miało odzwierciedlenie w nikłej ilości zawieranych transakcji.

Węgiel w świecie ma się dobrze. Ten rok zapowiada się jako udany dla producentów surowca.
Fot. Shutterstock

Jak zaznaczono w analizie katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Pzremysłu, tygodniowe indeksy w europejskich portach ARA w pierwszej połowie lutego obniżyły się o ponad 8 USD/t osiągając na dzień 16 lutego poziom 82,94 USD/t.

Czytaj też: PGG: ustabilizowanie wydobycia na pożądanym poziomie głównym wyzwaniem

W drugiej połowie lutego ceny trochę odbiły, jednak nie powróciły do notowań z początku miesiąca. Na dzień 23 lutego indeks CIF ARA wyniósł 87,30 USD/t.

Przez cały okres lutego wartości indeksów dziennych poddane były znaczącym fluktuacjom. Wraz ze spadkiem cen węgla w europejskich portach ARA, spadały ceny węgla rosyjskiego w Portach Bałtyckich. Tygodniowa cena węgla w połowie lutego FOB Rosja Porty Bałtyckie wynosiła średnio 79,50 USD/t i była o 7 USD/t niższa w stosunku do  notowań z poprzedniego tygodnia.

Mniejszy popyt na węgiel w Europie przełożył się także na wydłużenie kolejki statków w portach bałtyckich z 30 na początku miesiąca do 66 na dzień 16 lutego.

W obszarze Azji-Pacyfiku główną determinantą pozostawały obchody Chińskiego Nowego Roku, przypadające na połowę tego miesiąca. Poza tym problemy logistyczne w zakresie podaży węgla w Qinhuangdao, oraz silniejsza chińska waluta w stosunku do dolara amerykańskiego - w połączeniu z kurczącymi się zapasami w elektrowniach w  kluczowych portach przeładunkowych - wspierały wzrost cen na początku miesiąca.

Jak wskazano w analizie katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, w pierwszej połowie lutego zapasy w północnych portach Chin były pod presją z uwagi na czasowe zamknięcia małych i prywatnych kopalń przed obchodami Chińskiego Nowego Roku oraz ograniczone możliwości transportowe.

Dodatkowo mroźna pogoda przełożyła się na wzrost zapotrzebowania w elektrowniach, co znacząco obniżyło stan zapasów. Łączne zapasy w sześciu elektrowniach przybrzeżnych osiągnęły najniższy poziom od siedmiu lat, czyli 8,6 mln ton na dzień 1 lutego.

Zapasy te odpowiadały jedynie 10 dniom konsumpcji. Stąd zdaniem obserwatorów rząd Chin nie nałoży ponownych restrykcji na węgiel importowany, głównie z uwagi na niską podaż węgla krajowego i  utrzymującą się jego wyższą cenę w porównaniu do węgla z importu.

Stąd mimo rosnących cen w pierwszej połowie lutego, chińscy nabywcy zarezerwowali znaczną ilość dostaw morskich, m.in. dostawę o tonażu 40 tys. ton węgla z Rosji  o parametrach NAR 5500 kcal/kg, która została sprzedana za 95 USD/t CFR Wschodnie Chiny. Cena jest około 43 juanów/t niższa w porównaniu do cen krajowego surowca o zblizonej wartości kalorycznej przy uwzględnieniu kosztu frachtu, opłat portowych oraz podatku importowego.

Z kolei w RPA - wskazano w analizie katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu - po odnotowanych spadkach indeksu Portu Richards Bay na początku miesiąca z poziomu 96,66 USD/t do 90,84 USD/t na dzień 9 luty, w odpowiedzi na prognozy zwiększonego zapotrzebowania w Indiach, ceny odnotowały kolejne wzrosty w połowie miesiąca.

W dniu 16 lutego tygodniowy indeks wzrósł do 94,86 USD/t, przy zwiększonej płynności w tym obszarze rynku, gdyż na rynku dostaw fizycznych miało miejsce pięć transakcji wycenianych w oparciu o indeks, z czego cargo z dostawą w marcu zostało sprzedane za 90,50 USD/t FOB, a w kolejnych dniach za 97,50 USD/t.

Znaczne zapotrzebowanie ze strony Indii w tym roku jest obecnie główną siła napędową na światowym rynku, a największym beneficjentem tego wzrostu jest RPA. Indyjscy nabywcy poszukują większych ilości węgla energetycznego o wyższej kaloryczności do 5500 kcal/kg NAR z RPA, bowiem cieszący się największą popularnością węgiel z USA zdrożał. 

Dostawy węgla energetycznego do Indii z RPA wzrosły w ciągu roku o 906,7 tys. ton do 12,57 mln ton na koniec stycznia. Jednocześnie indyjski import w styczniu przekroczył poziom z czterech kolejnych miesięcy. Dynamiczne rozwijającą się branża budownictwa mieszkaniowego, w tym szczególnie produkcja cementu jest w głównej mierze odpowiedzialna za ten wzrost.

Producenci cementu przyspieszają teraz proces zastępowania koksu naftowego węglem energetycznym o podobnej kaloryczności oraz innymi surowcami, co ogranicza dostępność węgla niskogatunkowego przeznaczonego do wzbogacania do parametru NAR 6000 kcal/kg.

Rosnący popyt w obszarze Azji-Pacyfiku umocnił dotychczasowe prognozy w zakresie zwiększenia obrotów na międzynarodowym rynku węgla.

Według analityków Noble Group, światowy rynek węgla energetycznego transportowanego drogą morską wzrośnie o około 48 mln ton lub 5 proc. w skali roku do 974 mln ton w roku 2018. Wzrost popytu będzie pochodził w dużej mierze z Azji, natomiast na rynku zabraknie prawdopodobnie 10 mln ton węgla.

Zdaniem analityków rok 2018 będzie kolejnym silnym rokiem dla rynku węgla wraz z innymi rynkami towarowymi. Przy dużym popycie - wskazano w analizie katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu -  wyzwaniem będzie zapewnienie odpowiedniej wielkości podaży węgla energetycznego. Rynek globalny wydaje się być bowiem w stanie ograniczonej podaży. Pojawiają się już reakcje po stronie podażowej, jednak są one nadal niewystarczające.

Zobacz także: Nowa kopalnia w Chorzowie coraz bliżej. Koncesja w prezencie na Barbórkę?

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018