Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Oto technologie, które zmienią energetykę. Typują specjaliści

Autor:  wnp.pl (Ireneusz Chojnacki)  |  12-03-2018 20:00  |  aktualizacja: 12-03-2018 20:12
Sektor energetyczny na całym świecie przechodzi szybką transformację technologiczną. Aplikacja innowacyjnych rozwiązań stała się ważnym elementem konkurencyjności firm i wyścig w tym obszarze nieustannie trwa. Menadżerowie Siemensa i InnoEnergy wytypowali dla WNP.PL kluczowe technologie, które zmienią znaną nam dziś energetykę.
Fot. Shutterstock.com
Grzegorz Należyty, członek zarządu polskiej spółki Siemensa, wśród kluczowych dla energetyki technologii wymienia elastyczną kogenerację gazowo-parową i cyfryzację.

- Technologie i rozwiązania w obszarze digitalizacji w krótszej i dłuższej perspektywie bardzo zmienią rynek energetyczny i wpłyną na wszystkich jego uczestników. Choć nie wszystkie zmiany jesteśmy sobie w stanie teraz wyobrazić, to jednak wpływ rozwiązań cyfrowych będzie dotyczył zarządzania energią, jej wytwarzaniem, dystrybucją i zużyciem, w tym również usługami serwisu i utrzymania. Na pewno wpłyną one też na prosumentów, którzy będą otrzymywać informację na przykład, kiedy najlepiej włączyć pranie - wskazuje Grzegorz Należyty.

Kolejne technologie, które zdaniem menedżera Siemensa będą odgrywały istotną rolę w transformacji sektora energetycznego, to technologie wykorzystujące i upowszechniające wodór jako paliwo i źródło energii, odnawialne źródła energii i magazynowanie energii.

- Technologie i rozwiązania służące magazynowaniu energii to również, a może nawet przede wszystkim przyszłość energetyki. To znaczący element systemu dystrybucji i bezpieczeństwa energetycznego. Obecnie kluczową rolę gra czynnik stabilności wytwarzania energii. Gdy będzie można efektywnie i relatywnie tanio ją zmagazynować, mniejsze znaczenie będzie miała kwestia bezpieczeństwa stałych dostaw. To kluczowe dla całej gospodarki - uważa Grzegorz Należyty.


Marcin Lewenstein, Innovation Officer, InnoEnergy Central Europe, wśród kluczowych technologii z punktu widzenia energetyki wymienia baterie i inne technologie magazynowania energii, a także technologie dłuższego wykorzystania i recyclingu baterii litowo-jonowych wskazując, że to warunek konieczny dla kontynuacji rozwoju technologii magazynowania energii.

Kolejne technologie, które zdaniem menedżera InnoEnergy będą odgrywały istotną rolę w sektorze energetycznym to zarządzanie popytem na energię elektryczną (możliwość praktycznego wykorzystania cyfryzacji sektora energii dla ograniczenia nakładów inwestycyjnych, optymalizacji pracy sieci i źródeł wytwórczych oraz poprawę integracji odbiorców energii z rynkiem), nowe technologie materiałowe w energetyce (na przykład w obszarze baterii, fotowoltaiki, magazynowania wodoru, oświetlenia czy izolacji budynków) i technologie BIPV.

- Technologie BIPV (Building Integrated Photovoltaics) to szansa na lepsze wykorzystanie możliwości rozproszonej energetyki odnawialnej oraz zwiększenie aktywności branży budowlanej w procesie transformacji energetyki - wskazuje Marcin Lewenstein.


Transformacja energetyki m.in. ze względu na trudne do przecenienia znaczenie energii elektrycznej w życiu społecznym i gospodarczym zawsze była jednym z kluczowych tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Podobnie będzie w tym roku, a debaty będą dotyczyły m.in. trendów kształtujących obraz europejskiej energetyki, szans rozwojowych poszczególnych segmentów sektora i efektywności energetycznej.  Dowiedz się więcej o wydarzeniu

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019