Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

LW Bogdanka wyprodukowała już 150 mln ton węgla handlowego

Autor:  wnp.pl (ICH)  |  13-03-2018 10:05  |  aktualizacja: 13-03-2018 10:01
Kopalnia węgla kamiennego Lubelski Węgiel „Bogdanka”, wchodząca w skład grupy Enea, wyprodukowała okrągłą, 150-milionową, tonę węgla handlowego- poinformowała spółka.

- W ciągu ponad 35 lat wyprodukowaliśmy łącznie już 150 mln ton węgla handlowego. Ta okrągła liczba pokazuje skalę działalności firmy i jej znaczenie rynkowe. Należy przy tym pamiętać, że wydobycie węgla surowego było w tym czasie odpowiednio wyższe - powiedział Sławomir Karlikowski, p.o. prezesa zarządu i zastępca prezesa zarządu ds. produkcji - Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego LW Bogdanka.

Po trzech kwartałach 2017 udział LW Bogdanka w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 17,7 proc.
Fot. mat.pras.

Czytaj także: W LW Bogdanka spór zbiorowy na tle płac

Wyprodukowanie 150 mln ton węgla handlowego to kolejny symboliczny wynik lubelskiej kopalni. Niedawno spółka informowała o tym, że w Stefanowie – na jednym z trzech pól wydobywczych Bogdanki – wyjechał szybem 2.1- milionowy skip urobku. Skip to skrzynia służąca do pionowego transportu węgla surowego zdolna pomieścić jednorazowo 40 ton urobku, czyli węgla przed procesami oczyszczania w zakładach przeróbczych.

Czytaj również: Bogdanka będzie dłużej dostarczać węgiel dla Energi

W ostatnich latach roczna produkcja węgla w Bogdance wynosiła około 9 mln ton. Zgodnie ze strategią firmy, średnioroczna produkcja w latach 2016-2025 będzie wynosić 9,2 mln ton. Po trzech kwartałach 2017 udział Bogdanki w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 17,7 proc., a w rynku węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 25,5 proc.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” jest jedyną kopalnią wydobywającą węgiel kamienny w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Spółka prowadzi eksploatację w granicach obszaru górniczego Puchaczów V, na terenie o powierzchni 73 km2. Posiada trzy pola wydobywcze: w Bogdance, w Nadrybiu i w Stefanowie. Jesienią 2017 roku spółka otrzymała od Ministra Środowiska koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża Ostrów w obszarze górniczym Ludwin.

W 2017 roku, według wstępnych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży LW Bogdanka sięgnęły 1,78 mld zł, czyli ukształtowały się na poziomie podobnym jak w roku 2016. W ub.r. zysk EBITDA grupy LW Bogdanka, także według wstępnych danych, po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych wyniósł 594 mln zł, zysk operacyjny ( EBIT) 236,4 mln zł, a zysk netto 173,1 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018