Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Paweł Skopiński zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej Enei

Autor:  wnp.pl (ICH)  |  13-03-2018 11:41  |  aktualizacja: 13-03-2018 11:37
Zarząd Enei poinformował, że 13 marca br. do spółki wpłynęła datowana na ten sam dzień rezygnacja Pawła Skopińskiego z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Enei.

Zarząd Enei podał, że przyczyna rezygnacji przez Pawła Skopińskiego z członkostwa w radzie nadzorczej spółki nie została wskazana.

W 2017 roku, według szacunkowych danych, EBITDA grupy Enea wyniosła 2, 684 mld zł
Fot.mat.pras. Enea

Czytaj także: Enea wprowadziła produkt promujący zużywanie prądu w nocy

Paweł Skopiński został powołany w skład rady nadzorczej Enei we wrześniu 2016 roku. Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie.

Czytaj również: Enea Operator pozyskała blisko ćwierć miliarda złotych funduszy unijnych

W 2009 r. uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego i został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Przynajmniej w momencie powołania do rady nadzorczej Enei był radcą prawnym Ministerstwa Energii.

W ostatnich miesiącach we władzach Enei doszło  do kilku istotnych  zmian. W sierpniu ub.r. z zarządu spółki zostali odwołani Wiesław Piosik ( członek zarządu ds. korporacyjnych), którego w październiku ub.r. zastąpił Zbigniew Piętka i Mikołaj Franzkowiak ( członek zarządu ds. finansowych), którego we wrześniu ub.r. zastąpił Piotr Olejniczka.

W grudniu ub.r. z członkostwa w radzie nadzorczej Enei zrezygnowała Małgorzata Niezgoda, która była przewodniczącą tej rady. Także w grudniu ub.r. nadzwyczajne walne zgromadzenie (NWZ) Enea podjęło uchwałę, na mocy której w skład rady nadzorczej spółki powołany został Stanisław Kazimierz Hebda, któremu NWZ powierzyło funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Enei.

Według szacunkowych danych, w 2017 roku EBITDA grupy Enea zwiększyła się o ponad 15 proc. r/r do 2, 684 mld zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł o 36,5 proc. do 1,07 mld zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018