Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Grupa Recykl zwiększa moce przerobowe

Autor:  wnp.pl (Dariusz Malinowski)  |  13-03-2018 12:34  |  aktualizacja: 13-03-2018 12:30
Specjalizująca się w recyklingu opon Grupa Recykl, 20 marca uruchomi kolejną linię do produkcji czystych granulatów SBR w Śremie.

  • Dzięki nowej linii produkcyjnej w firmie wzrosną marże.
  • Inwestycja to odpowiedź na rosnący popyt na produkty z firmy.

Grupa Recykl to wiodąca firma w zagospodarowywaniu zużytych opon.
Fot. shutterstok

Z punktu widzenia spółki to świetna informacja, bo warta około 1,3 mln euro inwestycja oznacza wzrost przychodów cechujących się najwyższymi marżami.

Zarząd zakłada, że roczne zdolności produkcyjne nowej linii wyniosą ok. 8 tys. ton (w 2018 r. wzrost produkcji przewidywany jest na ok. 6 tys. ton). Dostawcą technologii i maszyn jest wieloletni partner, jeden z europejskich liderów rynku – duńska spółka Eldan Recykling. 

- Uruchamiamy kolejną linię do recyklingu opon, gdyż chcemy jeszcze lepiej wykorzystać bardzo dobrą koniunkturę i tym samym móc odpowiedzieć na popyt dotychczas przewyższający nasze moce produkcyjne. Inwestycja będzie zlokalizowana w naszym zakładzie w Śremie, a w skali całej Grupy udział produkowanych czystych granulatów gumowych znacząco wzrośnie. W tym obszarze osiągamy najwyższą marżę brutto. Liczymy zatem, że uda nam się poprawić bardzo dobre wyniki finansowe 2017 r. Jednakże pracujemy także nad innymi rozwiązaniami, które w pewnej perspektywie mogą przyczynić się do dalszego rozwoju naszej firmy – mówi Maciej Jasiewicz, wiceprezes zarządu Grupy Recykl.

Spółka w 2017 r. rozpoczęła prace badawczo-rozwojowe w nowych obszarach, takich jak technologie dewulkanizacji gumy metodą ciągłą, czy opracowanie metod produkcji mieszanek gumowych do zastosowań przemysłowych.

- W ostatnich kwartałach odnotowaliśmy szereg pozytywnych zdarzeń – to m.in. rozbudowa sieci zbiórki opon o zasięgu ogólnokrajowym, intensyfikacja prac B+R, umowy z NCBiR oraz PARP, a także rozpoczęcie pracy nowej linii w Krośnie Odrzańskim, a za kilka dni w Śremie. Przygotowujemy się także do  budowy nowego zakładu w Chełmie – obecnie jesteśmy na etapie spełniania warunków formalnych i liczymy na rozpoczęcie prac budowlanych na przełomie  trzeciego i czwartego kwartału 2018 roku – dodaje Jasiewicz.

O planach inwestycyjnych Grupy czytaj: Grupa Recykl zbuduje nowy zakład produkcyjny za 33 mln zł

Grupa Recykl poprzez podmioty zależne, prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, paliwo alternatywne przeznaczone głównie na potrzeby cementowni oraz odzyskują wysokiej jakości drut stalowy. Ponadto podmiot oferuje usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz, w imieniu producentów i importerów, prowadzi rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018