Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Ciężarówki zyskają nosy i będą dłuższe

Autor:  wnp.pl (Piotr Stefaniak)  |  13-03-2018 13:36
Polska wdroży unijne przepisy transportu samochodowego. Wkrótce Sejm zajmie się wspólnym projektem zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, które są wymuszone dwoma dyrektywami unijnymi. W obu przypadkach proces transpozycji do polskich przepisów jest spóźniony o rok.

  • Firma wysyłająca towar w kontenerze będzie miała obowiązek przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której określi ciężar.
  • Podmioty krajowe i zagraniczne zostaną zrównane w procesie ściągania należności za przeładowanie kontenerów.
  • Pojazdy ciężarowe o lepszych własnościach aerodynamicznych lub zasilane paliwami alternatywnymi będą mogły być dłuższe.

Ciężarówki będą mogły montować wysuwane lub składane urządzenia aerodynamiczne.
Fot. Shutterstock.

Projekt ustawy w tej sprawie omawia dziś Rada Ministrów.

Pierwsza zmiana związana jest z potrzebą przyjęcia postanowień rozporządzenia Komisji (UE) nr 2016/403 z 18 marca 2016 r., określających „poważne naruszenia przepisów unijnych”, a które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego.

Chodzi m.in. o ograniczenie problemu nadmiernego przeładowania towarów wożonych w kontenerach, czyli – w transporcie intermodalnym. Wysyłający go będzie miał obowiązek przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której określi masę kontenera lub nadwozia wymiennego (naczepy) oraz ładunku.

W Krakowie powstał pierwszy punkt ważenia ciężarówek

Z kolei przewoźnik (za pośrednictwem kierowcy) będzie obowiązany pokazać tę deklarację na żądanie uprawnionemu organowi kontroli, przeważnie jest nim Inspekcja Transportu Drogowego, ale także PIP.

W projekcie ustala się grzywnę wartości do 2000 zł nakładaną na kierowcę, jeżeli kontrola stwierdzi nieprawidłowości.

Jednocześnie proponuje się wprowadzić odpowiedzialność administracyjną osoby zarządzającej firmą transportową lub osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie. Zrówna to podmioty krajowe i zagraniczne w procesie ściągania należności (obecnie nie jest możliwe karanie podmiotów zagranicznych).

Projektowana ustawa zmieni załącznik o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2016/403. W ten sposób uporządkuje się katalog naruszeń, opis i wysokość kar.

Nowelizowana ustawa „skonsumuje” też zmianę europejskich przepisów w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych, co ujmuje dyrektywa 2015/719/UE.

Wprowadzono w niej m.in. odstępstwa dla pojazdów ciężarowych o lepszych własnościach aerodynamicznych lub zasilanych paliwami alternatywnymi.

Jak zakłada dyrektywa, dzięki postępowi technicznemu możliwe jest montowanie wysuwanych lub składanych urządzeń aerodynamicznych w tylnej części pojazdów. Powoduje to jednak przekroczenie maksymalnych długości pojazdów. Przypomnijmy, w  Polsce obowiązują parametry: dopuszczalna wysokość – 4 m, szerokość – 2,5 m, długość pojazdu pojedynczego – 12 m, a pojazdu członowego – 16,5 m.

UE zakłada, że w uzasadnionych, opisanych przypadkach, można wprowadzić odstępstwo od tych maksymalnych długości. Dotyczy to także ulepszenia aerodynamiki kabin pojazdów silnikowych (poprzez np. dołożenie nosa z przodu), w ewentualnym połączeniu z wysuwanymi lub składanymi urządzeniami aerodynamicznymi zamocowanymi w tylnej części pojazdu, co pozwala na znaczące oszczędności w spalaniu paliwa.

Przypomnijmy, że 8 bm. Komisja zwróciła się do Niemiec, Polski i Słowenii o przeprowadzenie pełnej transpozycji do prawa krajowego znowelizowanych europejskich przepisów w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych (dyrektywa 2015/719/UE).

Autonomiczne ciężarówki Ubera wyjechały na drogi w Arizonie

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018