Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Torpol odpisuje problemy w Norwegii

Autor:  wnp.pl (AK)  |  13-03-2018 19:49  |  aktualizacja: 13-03-2018 20:31
Torpol SA dokona niepieniężnych odpisów aktualizujących w łącznej kwocie 11,36 mln zł. To skutek kłopotów na rynku norweskim.
W ciągu roku kurs spółki Torpol spadł o ponad 40 proc.
Fot. Mat. pras.

Zarząd Torpol SA poinformował, że w związku z pracami nad sporządzeniem sprawozdań finansowych za rok 2017 przeprowadzono testy i dokonano analizy odzyskiwalności aktywów związanych z działalnością na rynku norweskim. W oparciu o ich wyniki 13 marca 2018 r. podjęto uchwałę w sprawie utworzenia niepieniężnych odpisów aktualizujących związanych z niżej wymienionymi aktywami w łącznej kwocie 11,36 mln zł, w tym:

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018