Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Fitch podniósł prognozę dla wzrostu PKB Polski

Autor:  PAP/PSZ  |  14-03-2018 17:25
Agencja Fitch podwyższyła szacunek wzrostu PKB Polski na 2018 r. do 3,9 proc. z 3,6 proc. przewidywanych w grudniu. Jednocześnie obniżyła prognozy skali podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej na lata 2018-2019 o 50 pb i 25 pb.

"Fitch spodziewa się spowolnienia dynamiki wzrostu (w porównaniu do 2017 - red.), która pozostanie jednak wysoka - 3,9 proc. w 2018 r. i 3,2 proc. w 2019 r. Podczas gdy popyt wewnętrzny pozostanie czynnikiem wspierającym (wzrost - red.), spowolnienie odzwierciedla głównie spodziewane ograniczenie dynamiki konsumpcji (do 4,0 proc. w 2018 z 4,7 proc. wg Fitch - red.), wobec zanikania efektów wpływu wzrostu transferów socjalnych. Bardziej restrykcyjna polityka monetarna również będzie ważyć na popycie wewnętrznym" - napisała agencja w raporcie.

Polska gospodarka ma przed sobą dobre perspektywy.
Fot. Shutterstock

"Eksport (...) skorzysta na poprawie sytuacji w gospodarce eurolandu, choć kontrybucja eksportu netto pozostanie bliska zeru, co odzwierciedlać będzie wysoki udział importu w inwestycjach i dobrach konsumpcyjnych. Mocny i gwałtowny spadek bezrobocia oznacza ograniczenia w mocach przerobowych spowodowane niedoborami pracowników, co stanowi negatywny czynnik ryzyka dla wzrostu" - czytamy w dokumencie.

Fitch przewiduje, że RPP będzie stopniowo podwyższać stopy procentowe, jednak w wolniejszym niż poprzednio prognozowano tempie - o 50 pb. w 2018 r. i o kolejne 75 pb. w 2019 r.

Czytaj również: Takiej zmiany, która dotknie wszystkich pracujących Polaków nie było od 44 lat. Powiedzieć "przewrót" to zbyt mało

Fitch prognozuje mniej stromą ścieżkę podwyżek, gdyż "napływ zagranicznych pracowników (głównie z Ukrainy) oraz wzrost wydajności pracy pomógł ograniczyć przyrost inflacji" - napisano w raporcie.

"Fitch oczekuje podwyżek stóp procentowych przez EBC, co będzie wspierać zacieśnianie (otoczenia monetarnego - red.) w Polsce w 2019 r." - dodano.

Pełne prognozy w tabeli poniżej (dane w proc.).

prognozy z: marzec '18     grudzień '17  
prognozy na: 2018 2019 | 2018 2019
PKB 3,9 3,2 | 3,6 3,2
Inwestycje 6,6 4,1 | 4,9 4,6
CPI na koniec roku 2,3 2,5 | 2,3 2,5
Stopa proc. na koniec roku 2,0 2,75 | 2,5 3,0
USD/PLN na koniec roku 3,3 3,3 | 3,6 3,6

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019