Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

Odtajniamy projekt nowego Kodeksu pracy

Autor: wnp.pl (Justyna Koc)
Dodano: 16-03-2018 14:21 | Aktualizacja: 16-03-2018 14:22

Dziennikarze PulsHR.pl i WNP.PL dotarli do przyjętego 14 marca projektu Kodeksu pracy, który z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy trafił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiany w Kodeksie pracy, jeżeli zostaną przyjęte przez Sejm w proponowanej postaci, zajdą przede wszystkim w umowach zawieranymi między pracodawcą a pracownikami. Według nowych przepisów umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonywania pracy dorywczej, na czas wykonywania pracy sezonowej oraz na czas wykonywania pracy na podstawie nieetatowej umowy o pracę.

Jak wynika z art. 78. § 2. projektu Kodeksu pracy, do którego dotarliśmy, okres próbny nie może przekraczać 180 dni. Obecnie może on wynosić trzy miesiące.

Umowa o pracę na czas określony może być zawarta w przypadku niepewności zapotrzebowania na pracę, w celu zastępstwa czy wykonywania pracy przez okres kadencji, a także jeśli pracodawca będzie miał uzasadnione powody. Jakie?

Jeżeli przyczyną zawarcia umowy o pracę na czas określony jest niepewność zapotrzebowania na pracę, to okres zatrudnienia nie może przekraczać 540 dni.

Nowe formy zatrudnienia

W nowym Kodeksie pracy pojawią się trzy nowe formy zatrudnienia - praca dorywcza, sezonowa i nieetatowa.

Jak wynika z art. 80. § 1. projektu Kodeksu pracy, którzy przeanalizowaliśmy, umowę o pracę na czas wykonywania pracy dorywczej zawiera się w celu wykonania prac nieregularnych lub wynikających z potrzeb krótkoterminowych. Czas trwania współpracy nie może jednak przekroczyć 30 dni w ciągu roku. Także liczba zawieranych umów jest ograniczona.

Kolejny nowy rodzaj zatrudnienia to praca sezonowa, związana z z okresowym zapotrzebowaniem na prace, ściśle związanym z warunkami atmosferycznymi, cyklami produkcji rolnej i ogrodniczej lub w związku z okresowym zapotrzebowaniem na produkty, wynikającym z pór roku lub tradycji.

Łączny okres wykonywania pracy przez pracownika u danego pracodawcy na podstawie umów o pracę na czas wykonywania pracy dorywczej i umów o pracę na czas wykonywania pracy sezonowej nie może przekroczyć 180 dni w roku kalendarzowym.

Trzeci rodzaj nowej formy zatrudnienia to praca nieetatowa, która nie może przekroczyć 20 godzin tygodniowo. Jest ona dedykowana studentom do 26. roku życia oraz osobom 60+.

Jak wynika z art. 84. § 4. projektu Kodeksu pracy, nieetatową umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 1 rok. Można ją zawierać wielokrotnie, zachowując ograniczenie czasowe. Jeśli jednak zostanie przekroczony dozwolony czas pracy (20 godzin tygodniowo) wówczas nieetatową umowę uważa się za umowę o pracę na czas nieokreślony zawartą w niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającym liczbie godzin.

Rozwiązanie umowy o pracę

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w kilku przypadkach.

Pracownik w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia musi podać przyczynę swojej decyzji. Natomiast pracodawca musi wyjaśnić, dlaczego chce chce zakończyć współpracę w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony albo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Są jednak pewne wyjątki.

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Co istotne, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Jak wynika z art. 102. § 1. projektu Kodeksu pracy, do którego dotarliśmy, w przypadku umowy zawartej na okres krótszy niż 6 miesięcy, wypowiedzenie wynosi 2 tygodnie. Jeśli pracownik był zatrudniony dłużej niż pół roku, to okres wypowiedzenia to 1 miesiąc. Trzymiesięczne wypowiedzenie dotyczy osób zatrudnionych co najmniej trzy lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony z powodu ustania celów lub przyczyn zawarcie tego rodzaju umowy wynosi 2 tygodnie. W przypadku pracy dorywczej okres wypowiedzenia to 3 dni robocze. Jak jest w przypadku pracy sezonowej i nieetatowej?

Konsultacje z pracownikiem

Nowością są również konsultacje z pracownikiem przed rozwiązaniem umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony z przyczyn dotyczących pracownika. Ten zapis będzie dotyczył firm zatrudniających powyżej 10 osób. W wysłuchaniu ma prawo wziąć udział osoba wskazana przez pracownika. Są jednak pewne wyjątki.

W najbliższym czasie na WNP.pl  będziemy publikować kolejne artykuły, przedstawiające najważniejsze elementy projektu Kodeksu pracy.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023