Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

LOTOS w znakomitej kondycji i z rekordowymi wynikami

Autor: Artykuł dostarczony przez Grupę LOTOS S.A.
Dodano: 21-03-2018 08:36

W 2017 roku Grupa Kapitałowa LOTOS osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe: najwyższy w historii spółki skonsolidowany zysk netto w wysokości ok. 1,7 mld zł, co oznacza wzrost r/r o 65%. Skonsolidowany oczyszczony zysk EBITDA liczony wg metodologii LIFO wyniósł prawie 3,1 mld zł i był o 18% wyższy r/r. Przychody ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wyniosły przeszło 24 mld zł.

LOTOS wygenerował też ponad 3,1 mld zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (blisko 2,6 mld zł w 2016 r., co stanowi wzrost o 18%). Zadłużenie netto LOTOSU na koniec 2017 r. spadło z 4,8 mld zł do 2,5 mld zł. Wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 0,8x (rok wcześniej wskaźnik ten był na poziomie 1,9x). Po raz pierwszy od dziesięciu lat, a drugi w historii swojej obecności na GPW, Spółka wypłaciła też dywidendę.

Wyniki firmy docenił rynek kapitałowy. Kurs akcji LOTOSU na warszawskim parkiecie wzrósł z poziomu ok. 37 zł w styczniu do ok. 58 zł na koniec 2017, osiągając jesienią swoje maksimum na poziomie blisko 69 zł, co naturalnie przełożyło się na wzrost kapitalizacji spółki. Miniony rok był pierwszym okres realizacji nowej strategii rozwoju rozpisanej na lata 2017-2022.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020