Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Polska energetyka ugrzęzła w sądzie. Chętnie sądzi się sama ze sobą [RAPORT]

Autor: wnp.pl (Dariusz Ciepiela)
Dodano: 27-03-2018 06:03

Każda z czterech grup energetycznych kontrolowanych przez Skarb Państwa - Enea, Energa, PGE i Tauron - toczy właśnie wiele sporów i pozwów sądowych. Najbardziej znany przykład to sprawa Ivenergy kontra Tauron warta 1,2 mld zł. To, że polscy giganci spierają się z zagranicznymi firmami jest nagłaśniane. Mniej mówi się o równie licznych sporach, które toczą między sobą.

W przypadku grupy Energa najwięcej sporów dotyczy energetyki wiatrowej. Energa Obrót zadecydowała o bezwzględnej nieważności m.in. 22 wieloletnich ramowych umów na zakup praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (tzw. umowy CPA), w tym umów pakietowych - powiązanych z umowami sprzedaży energii elektrycznej - zawartych z właścicielami farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 530 MW.

Co ciekawe, ofiarami takiego postępowania są także inne spółki kontrolowane przez Skarb Państwa, jak PGE Energia Odnawialna oraz PGE Energia Natury. Inną spółką państwową, z którą w sądzie spotyka się Energa, jest PKN Orlen. Spór dotyczy wydarzeń z lat 2001-2002!

Grupę Enea także dosięgły negatywne skutki zamieszania na rynku OZE. W jej przypadku występują również roszczenia z tytułu rozwiązanych umów na zakup praw majątkowych. Postępowania sądowe przeciwko Enei Wytwarzanie dotyczą m.in. odszkodowań oraz zapłaty kar umownych. Enea toczy spory m.in. z Farmą Wiatrową Krzęcin, Megawind Polska, PSW, in.ventus EW Śniatowo i Golice Wind Farm.

Enea, podobnie jak Energa, prowadzi także spory sądowe z innymi spółkami Skarbu Państwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Odnawialna oraz PGE Energia Natury PEW.

PGE ma jeszcze kilka innych spraw w sądach niż te z grupami Enea i Energa. W jednym ze sporów jest z WorleyParsons, firmą doradczą, która miała pomagać w przygotowaniach do realizacji projektu jądrowego. Obecnie wartość tego sporu to 104 mln zł.

Tauron też procesuje się z innymi spółkami Skarbu Państwa, konkretnie Eneą Operator, ale spór ten nie dotyczy rynku OZE, tylko rozliczeń na Rynku Bilansującym. Spółki z Grupy Tauron: Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa, Tauron Sprzedaż, a także spółka Tauron Polska Energia prowadzą spory sądowe z kilkoma podmiotami inwestującymi w farmy wiatrowe. Spory oczywiście dotyczą rozwiązania umów m.in. na zakup zielonych certyfikatów.

W dalszej części artykułu dokładne dossier sporów prawnych z udziałem Energi, Enei, PGE i Taurona.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020