Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Wynagrodzenia parlamentarzystów. Pensje w Polsce cztery razy niższe niż we Włoszech

Autor: PAP/AH
Dodano: 26-03-2018 07:14

W Polsce parlamentarzyści zarabiają 10 tys. zł. We Włoszech - cztery razy więcej, bo 10 tys. euro. Miesięczne średnie zarobki włoskich senatorów i deputowanych to 5 tys. euro podstawowej pensji plus diety, dodatki i zwroty kosztów.


Przypomniano o tym w związku z rozpoczęciem pracy XVIII kadencji parlamentu.

Podstawą naliczenia pensji senatorów są zarobki przewodniczących izb Sądu Najwyższego, czyli 10 385 euro miesięcznie. Pensja w izbie wyższej parlamentu jest niższa o ok. 300 euro, jeśli senator kontynuuje pracę zawodową.

Na stronie internetowej Senatu wyjaśniono zarazem, że pensja netto po odliczeniu podatków i składek na opiekę społeczną i zdrowotną oraz wpłaty na odprawę po zakończeniu mandatu to 5304 euro. Dla pracujących senatorów jest to 5122 euro.

Do tej sumy należy doliczyć diety wynoszące miesięcznie do 3500 euro oraz kwotę 1650 euro na pokrycie kosztów podróży i na telefon.

Senatorom przysługuje ponadto zwrot kosztów za sprawowanie mandatu w wysokości 2090 euro.

Pensja zasadnicza deputowanych to również ok. 5000 euro, powiększona o 3500 euro diety i 3690 euro za sprawowanie mandatu. Ta ostatnia suma obejmuje też wydatki na współpracownika i konsultacje. Dochodzi jeszcze 1200 euro na telefon.

Zarówno senatorowie, jak i deputowani mają zapewniony bezpłatny przejazd autostradami oraz podróże koleją, statkami i samolotami na terenie kraju. Dodatki na podróże, jakie otrzymują, pokrywają np. dojazd z rzymskiego lotniska do gmachu parlamentu.

W ostatnich latach zarobki włoskich parlamentarzystów zostały obniżone; wcześniej wynosiły kilkanaście tysięcy euro. Nadal pozostają jednak jednymi z najwyższych w Europie.

Dla porównania warto przypomnieć, że w Polsce poseł do Sejmu RP otrzymuje co miesiąc ok. 10 tys. zł  brutto. Tyle samo otrzymuje podsekretarz stanu.

Dodatkowo posłom przysługuje dieta parlamentarna, która stanowi 25 proc. uposażenia. Obecnie wynosi ona ok. 2,6 tys. zł brutto. Są to środki na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego na terenie kraju.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020