Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Spór zbiorowy w JSW na tle płac. Związkowcy chcą spotkania z ministrem

Autor:  wnp.pl (Jerzy Dudała)  |  12-04-2018 08:41
- Różnice płacowe pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi są znaczące i na dłuższą metę są nie do zaakceptowania dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej - mówi dla portalu WNP.PL Paweł Kołodziej, przewodniczący Federacji Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej tłumacząc powody wejścia w spór zbiorowy z zarządem spółki.

  • Paweł Kołodziej zaznacza, że o rozpoczęciu sporu zbiorowego reprezentatywne organizacje związkowe działające w JSW poinformowały także ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego w osobnym piśmie.
  • Związkowcy proszą przy tym szefa resortu energii o pilne spotkanie.
  • Chcą porozmawiać z ministrem między innymi o zadłużeniu JSW i spłacie zobowiązań.

W JSW batalia o płace rozpoczęła się na dobre.
Fot. PTWP (Andrzej Wawok)

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej na pierwszy plan wysuwają się teraz kwestie płac?

- Reprezentatywne organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, czyli Federacja Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Kadra oraz Solidarność wniosły do zarządu spółki żądanie - w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - o ujednolicenie wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych spółki. W związku z tym rozpoczęły się rozmowy na ten temat. W ramach tego żądania oczekujemy wzrostu wynagrodzeń dla pracowników JSW.

Uważamy, że w myśl naszego żądania to ujednolicenie miałoby się odbyć poprzez wyrównanie wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych do najwyższego wynagrodzenia dniówkowego na danym stanowisku pracy obowiązującym w spółce.

Chcemy, aby pracownicy JSW byli traktowani równo i żeby zostały zlikwidowane różnice płacowe pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi. Te różnice są bowiem znaczące i na dłuższą metę są nie do zaakceptowania dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jako reprezentatywne organizacje związkowe zawarliśmy to w naszym stanowisku podczas rozmów z zarządem 5 kwietnia.

Jednocześnie przedstawiliśmy zarządowi stanowisko, że w przypadku braku realizacji naszego żądania organizacje reprezentatywne żądać będą podwyżki płac poprzez wzrost stawek płac zasadniczych oraz nadpłaty utraconych świadczeń wynikających z porozumień oszczędnościowych.

O rozpoczęciu sporu zbiorowego poinformowaliśmy także ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego w osobnym piśmie, w którym również prosimy go o pilne spotkanie.

Czytaj także: JSW: nie ma żadnego zagrożenia co do terminów uzyskania nowych koncesji

O czym chcecie rozmawiać z ministrem Tchórzewskim?

- W trakcie spotkania chcemy między innymi porozmawiać - oprócz poruszenia spraw pracowniczych - o innych niezmiernie ważnych kwestiach dotyczących Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Chcemy zadać ministrowi Tchórzewskiemu kilka pytań istotnych dla dalszego funkcjonowania naszej spółki.

Jakie to pytania?

- One dotyczą działań związanych z zapewnieniem frontu robót dla kopalń JSW oraz zakupu nowoczesnego parku maszynowego. A także uzupełnienia braków kadrowych w firmie, bowiem martwimy się o produkcję z uwagi na brak rąk do pracy w kopalniach.

Chcemy ponadto porozmawiać z ministrem o zadłużeniu naszej firmy i spłacie zobowiązań.
Jako reprezentatywne organizacje związkowe wielokrotnie podkreślaliśmy, że środki wypracowane przez JSW muszą w niej pozostać i służyć jej dalszemu rozwojowi.

Obawia się pan, że mogłoby być inaczej?

- Powiem tyle, że absolutnie nie zgadzamy się z tym, żeby były one użyte do innych celów i przykładowo wypływały do innych podmiotów na rynku. Stanowczo będziemy też o tym mówić ministrowi energii.

Zobacz również: W Jastrzębskiej Spółce Węglowej liczba związkowców jest większa niż liczba pracowników spółki

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018