Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Spadają ceny węgla na rynku międzynarodowym

Autor:  wnp.pl (JD)  |  16-04-2018 10:10  |  aktualizacja: 16-04-2018 10:11
W marcu ceny we wszystkich trzech terminalach węglowych spadały z tygodnia na tydzień zwiększając dysonans cenowy pomiędzy obszarem Azji-Pacyfiku i basenem Atlantyku. Europejskie porty ARA w szczególności dotkliwe odczuły koniec zimy w tej części rynku.

  • Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, towarzyszył temu wzrost produkcji energii z wiatru w Niemczech, który istotnie zaważył na spadku popytu na surowiec. 
  • Pierwsze tygodnie marca przyniosły już znaczące spadki indeksów zarówno dziennych jak i tygodniowych. 
  • Indeks dzienny CIF ARA na dzień 1 marca wyniósł 79,58 USD/t co oznacza prawie 19-procentowy spadek tego indeksu od początku roku. 

W marcu ceny węgla odnotowały trend spadkowy.
Fot. PTWP (Michał Oleksy)

Z kolei indeksy tygodniowe obniżały się systematycznie na przestrzeni całego miesiąca. Indeks tygodniowy na 30 marca w portach ARA wyniósł 76,83 USD/t wobec 80,23 USD/t na 2 marca (tj. ok. 5 proc.). Natomiast z końcem miesiąca wartość indeksu dziennego była najniższa od 18 maja 2017 r. i wyniosła 75,82 USD/t.

W analizie katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu zaznaczono, że zwiększona produkcja energii z wiatru w Niemczech, która obniżyła konsumpcję energii z węgla wraz z rosnącą dostępnością węgla rosyjskiego w Europie - który zastąpił dostawy z takich kierunków, jak USA czy Kolumbia - obniżały ceny w portach Europy Zachodniej na przestrzeni całego miesiąca. 

Pomimo zapowiedzi możliwego ochłodzenia w kwietniu oraz nowych przetargów na zakup węgla popyt w tej części rynku pozostał na niewielkim poziomie. Słaby popyt w Europie wpłynął też na obniżenie się cen dostaw węgla energetycznego do Turcji, z której nabywcy nie są skłonni kupować węgla w cenie powyżej 90 UAS/t w przypadku dostaw statkami Panamax. 

Stąd też rosyjski węgiel z Morza Czarnego pozostawał korzystniejszą opcją. Tygodniowy indeks węgla 6 000 kcal/kg NAR CIF Turcja w dostawie w ciągu 90 dni był na poziomie 90 USD/t, czyli o 3 USD niższym w porównaniu do notowania sprzed tygodnia oraz o 9 USD niższy wobec notowania sprzed miesiąca.

Spadkowi cen w europejskich portach ARA towarzyszyła obniżka indeksów w południowoafrykańskim terminalu Richards Bay oraz w australijskim Newcastle. 

Na przestrzeni całego miesiąca spadły one odpowiednio o 4,79 USD/t i 12,92 USD/t. Na dzień 30 marca wartości tygodniowych indeksów cenowych wyniosły 90,68 USD/t w  przypadku NEWC i 90,69 USD/t w RB w RPA.

Spadek indeksów w obszarze Azji-Pacyfiku na początku marca wiązał się przede wszystkim ze spadkiem popytu ze strony chińskich elektrowni po tym, jak chińscy nabywcy czasowo wycofali się z rynku tuż przed spotkaniami organizowanymi w ramach Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. 

Poza tym spadek cen węgla krajowego oraz wzrost zapasów w sześciu nadbrzeżnych elektrowniach po zakończeniu obchodów Chińskiego Nowego Roku osłabiały oferty na dostawę węgla z Australii do Południowych Chin. 

Jak wskazują w analizie katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, w pierwszym tygodniu marca cena CFR Południowe Chiny spadła o 4,88 USD/t do 98,39 USD/t, co wstrzymało potencjalnych nabywców oczekujących dalszego spadku cen. 

Kolejne spadki cen węgla z Australii w drugiej połowie miesiąca zachęciły chińskich nabywców do powrotu na rynek, dzięki czemu dynamika ich spadku nie była już tak dotkliwa. 
Jednak większość chińskich nabywców nie była skłonna do zakupu większej ilości surowca oczekując dalszego spadku cen. 

Oferty na dostawy cargo statkami Capesize w kwietniu CFR Południowe Chiny oscylowały na poziomie 84-85 USD/t, a niektóre oferowane były za 83 USD/t. Spadła też cena surowca wysokogatunkowego o parametrach NAR 6 000 kcal/kg FOB Newcastle o kaloryczności nie niższej niż 5 700 kcal/kg - do 104,84 USD/t.

Analitycy wskazują, że popyt na węgiel importowany do Chin może pozostać na niskim poziomie przez kilka kolejnych tygodni, do czasu, aż uczestnicy rynku Azja-Pacyfik spotkają się na międzynarodowym wydarzeniu węglowym w Pekinie, które przypada na kwiecień.

Dodatkowym czynnikiem pobudzającym popyt mogą być negocjacje cen benchmarkowych dla japońskich kontraktów na dostawy w roku finansowym rozpoczynającym się 1 kwietnia, w ramach których australijscy dostawcy - chcąc sprzedać większy wolumen surowca - skłonni będą do kompromisu w sprawie cen. 

Według traderów kwietniowa cena benchmarkowa dla Japonii mogłaby zostać ustalona na poziomie 98-102 USD/t FOB Newcastle 6 000kcal/kg.
O ile ceny dostaw z RPA, podążając za nastrojami dominującymi w  obszarze Azji-Pacyfiku, również odnotowywały straty, to były one mniej dotkliwe w porównaniu z innymi rynkami. 

Zobacz także: Prof. Marek Szczepański o walce o górnicze płace, imporcie węgla i przyszłości polskiego górnictwa

Mimo spadku cen w tym obszarze - wskazuje katowicki oddział ARP - silne zapotrzebowanie ze strony odbiorców takich, jak Indie, Pakistan czy Korea Południowa rekompensowało straty wynikające ze spadku cen. 

Czynnikiem decydującym dla odbiorców węgla w tym obszarze, głownie Indii, było słabe zainteresowanie węglem indonezyjskim, który jest jednocześnie największym konkurentem dla surowca z RPA. 

Pomimo spadku ceny węgla indonezyjskiego i zapowiedzi, że utrzymujące się deszcze wstrzymają działalność wydobywczą w Kalimantanie, zainteresowanie nabywców niskogatunkowym węglem z Indonezji było niewielkie. 

Cena FOB dla gatunków GAR 4 200 kcal/kg (NAR 3 800 kcal/kg) osiągnęły najniższy poziom cenowy od siedmiu miesięcy, czyli 43,28 USD/t. 

Natomiast ceny FOB dla surowca o parametrach GAR 5000 kcal/kg (NAR 4 700 kcal/kg), przy niewielkim zainteresowaniu jego zakupem obniżyły się do najniższego poziomu od końca grudnia i wyniosły 66,42 USD/t.

Z uwagi na konkurencyjne parametry węgla z RPA i utrzymujące się wysokie ceny dostaw statkami Panamax, indyjscy nabywcy częściej wybierali cargo w ramach dostawy statkami Capesize, które w większej części transportują węgiel z RPA. 

Według niektórych obserwatorów rynku, zapotrzebowanie ze strony indyjskich nabywców wzrośnie w niedługim czasie z uwagi na rosnące w okresie letnim temperatury, co z kolei zaskutkuje zwiększeniem popytu na energię elektryczną.

Czytaj też: Kolejny (chytry) sposób na eliminację górnictwa węglowego w UE

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018