Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Mikołaj Wild: za grunty CPK będziemy płacić uczciwie. Wywłaszczenia to ostateczność

Autor:  Wnp.pl (Piotr Stefaniak)  |  16-04-2018 16:12  |  aktualizacja: 16-04-2018 16:49
- W piątek przyjęliśmy nowe uzgodnienia w sprawie centralnego portu komunikacyjnego - Port Solidarność. W najbliższym czasie projekt ustawy w jego sprawie skierujemy pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, a następnie będzie on przedmiotem obrad Rady Ministrów i parlamentu. Ta regulacja prawna znacząco przyspieszy proces realizacji inwestycji - powiedział wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild.

  • Ziemia pod przyszłe lotnisko będzie nabywana głównie, w ok. 90 proc., w drodze umów kupna-sprzedaży.
  • Gdy strony nie uzgodnią warunków wykupu, zostaną one przejęte na własność skarbu państwa za odszkodowaniem około 2020 roku.
  • Do wykupu będzie 35 km kw.
  • Mikołaj Wild odniósł się też do plotek o rzekomym referendum w sprawie zgody na inwestycję w gminie Baranów.
  • Centralny Port Komunikacyjny będzie jednym z tematów poruszanych podczas zbliżającego się Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
 

Centralny Port Komunikacyjny na pewno będzie w gminie Baranów, ale niekoniecznie w Stanisławowie
Fot. Shutterstock

W projekcie ustawy zespół rządowy "pochylił się" nad wypłatą za przejmowane grunty.

- Tak, by nie było wątpliwości, że wywłaszczenia będą stanowić ostateczność - podkreślił wiceminister. - Zależy nam na tym, żeby ziemia pod przyszłe lotnisko była nabywana głównie w drodze umów kupna-sprzedaży.

Według założeń resortowych w ten sposób zostanie przejętych przez skarb państwa ok. 90 proc. gruntów. Jest to wskaźnik odpowiadający mniej więcej ilości gruntów nabywanych od mieszkańców zanim pojawiły się tzw. specustawy infrastrukturalne.

- One niewątpliwie przyspieszyły procesy inwestycyjne, ale jednocześnie doprowadziły do rozstrzygania większości konfliktów na tle gruntów poprzez nabywanie nieruchomości w drodze wywłaszczeń – zaznaczył Wild.

Do wykupu będzie 35 km kw. Ostateczny obszar zostanie ściśle określony po przyjęciu analizy doradcy inwestycyjnego w sprawie wyboru lokalizacji CPK, co ma nastąpić do końca maja tego roku. Obecnie rozpatrywane są dwie lokalizacje, obie w gminie Baranów.

Wcześniej w komunikatach rządowych jako rejon dla CPK pojawiła się miejscowość Stanisławów.

CPK 40 km od Warszawy. Jest oficjalna decyzja

Dziś podczas briefingu wiceminister nie uściślił, od ilu mieszkańców będzie trzeba kupić ziemię. Zależeć to będzie właśnie od wyboru lokalizacji. Nie wypowiedział się też w sprawie ceny za 1 m kw.

– Będziemy płacić godziwie – podkreślił wiceminister. – Zagrożeniem dla relacji ze społeczeństwem byłoby oświadczenie, że ustalamy górną granicę stawki za ziemię, ustalanie jej w sposób generalny, jak i nadmierne oczekiwania właścicieli gruntów.

W sytuacji, gdy strony nie uzgodnią warunków wykupu, zostaną one przejęte na własność skarbu państwa za odszkodowaniem około 2020 roku, gdy zostanie przyjęta decyzja środowiskowo-lokalizacyjna.

Inaczej mówiąc, niemal do końca 2019 r. będzie czas na uzgadnianie cen gruntów. Gdy nie dojdzie do porozumienia dobrowolnego, w ciągu 120 dni nastąpi wykup z urzędu.

Mikołaj Wild odniósł się też do plotek o rzekomym referendum w sprawie zgody na inwestycję w gminie Baranów.

- Tak, doszły do nas informacje o inicjatywie zwołania referendum gminnego – odpowiedział wiceminister na pytanie dziennikarzy. - Jeżeli się ono odbędzie, należało by zastanowić się nad jego skutkami prawnymi.

Jak zaznaczył, dowodzi to konieczności pilnego spotkania się z mieszkańcami gminy, podczas których przedstawiciele rządu będą informować i odpowiadać na szczegółowe kwestie. Może to jednak nastąpić najwcześniej dopiero po przyjęciu lokalizacji, czyli – pod koniec maja.

Centralny Port Komunikacyjny na pewno w gminie Baranów, ale niekoniecznie w Stanisławowie

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018