Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

PSE: złożono 1196 wniosków o wpis do rejestru rynku mocy

Autor:  wnp.pl (ICH)  |  16-04-2018 18:26
PSE zakończyły 12 kwietnia br. przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru rynku mocy w ramach certyfikacji ogólnej. W wyznaczonym terminie złożono 1196 wniosków, z których 161 dotyczyło jednostek redukcji zapotrzebowania, a 1035 jednostek wytwórczych oraz magazynów energii – poinformowała  spółka.

  • Wśród jednostek redukcji zapotrzebowania na moc zgłoszono 53 jednostki redukcji zapotrzebowania planowane, 67 jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania bez generacji wewnętrznej, oraz 41 jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania z generacją wewnętrzną.
  • W grupie jednostek fizycznych wytwórczych zgłoszono 900 jednostek fizycznych wytwórczych istniejących (619 OZE, 263 konwencjonalne, 18 magazynów energii) oraz 135 jednostek fizycznych wytwórczych planowanych (54 OZE, 62 konwencjonalne i 19 magazynów energii).
  • Wnioski o wpis do rejestru rynku mocy zgłoszone przez grupę PGE opiewają na ponad 16,8 GW netto mocy wytwórczych, czego jednak nie należy utożsamiać m.in. z wolumenem oferowanym na rynku mocy. Tauron zgłosił do certyfikacji ogólnej jednostki wytwórcze istniejące i będące w budowie.
  • Rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru rynku mocy w ramach certyfikacji ogólnej zakończy się 29 maja br. Kolejnym procesem w ramach rynku mocy, będzie certyfikacja do aukcji głównych na lata 2021 – 2023, która rozpocznie się w dniu 5 września 2018 r.

PSE zakończyły 12 kwietnia br. przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru rynku mocy w ramach certyfikacji ogólnej. W wyznaczonym terminie złożono 1196 wniosków, z których 161 dotyczyło jednostek redukcji zapotrzebowania, a 1035 jednostek wytwórczych oraz magazynów energii
Fot. Shuterrstock

12 kwietnia 2018 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zakończyły przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru rynku mocy w ramach certyfikacji ogólnej prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy.

Czytaj także: Rynek mocy ma być korzystny dla energetyki i odbiorców energii

Wnioski były przyjmowane w formie elektronicznej poprzez dedykowany system teleinformatyczny od 3 do 12 kwietnia 2018 r. PSE informują, że w wyznaczonym terminie złożono 1196 wniosków, z których 161 dotyczyło jednostek redukcji zapotrzebowania, a 1035 jednostek wytwórczych oraz magazynów energii.

Największy krajowy producent energii elektrycznej, czyli grupa PGE, zgłosiła wnioski o wpis do rejestru rynku mocy opiewające na kilkanaście gigawatów mocy.

Czytaj również: Energetyka mocno zwiększa inwestycje w nowoczesne technologie informatyczne

- Wnioski o wpis do rejestru opiewają na ponad 16,8 GW netto mocy wytwórczych, czego nie należy jednak utożsamiać ani z wolumenem oferowanym na rynku mocy, ani z aktualną lub przyszłą mocą zainstalowaną w ramach GK PGE, ponieważ wśród wniosków znajdują się zarówno jednostki fizyczne planowane na lata dostaw 2021-2023, jak i takie, których eksploatacja, zgodnie z planem, zostanie zakończona przed rokiem 2021- informuje Maciej Szczepaniuk, rzecznik PGE.

PSE informują, że wśród jednostek redukcji zapotrzebowania na moc zgłoszono 53 jednostki redukcji zapotrzebowania planowane, 67 jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania bez generacji wewnętrznej, oraz 41 jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania z generacją wewnętrzną.

W grupie jednostek fizycznych wytwórczych, podają PSE, zgłoszono 900 jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, w tym: 619 jednostek OZE, 263 jednostki konwencjonalne i 18 magazynów energii oraz 135 jednostek fizycznych wytwórczych planowanych, w tym: 54 jednostki OZE, 62 jednostki konwencjonalne i 19 magazynów energii.

- Do rejestru rynku mocy zgłosiliśmy elektrociepłownię w Częstochowie (1 jednostka), elektrociepłownię w Bytomiu (Miechowice - 2 jednostki), "starą" elektrociepłownię w Zabrzu (2 jednostki) i nowa elektrociepłownię w Zabrzu (1 jednostka)- informuje Arkadiusz Kosiel, dyrektor ds. taryf i regulacji Fortum Power and Heat Polska.

Proces rozpatrywania wniosków o wpis do rejestru rynku mocy w ramach certyfikacji ogólnej, w tym ewentualnych korekt i reklamacji, zakończy się 29 maja br. Kolejnym procesem w ramach rynku mocy, będzie certyfikacja do aukcji głównych na lata 2021 – 2023, która rozpocznie się w dniu 5 września 2018 r. Energetyka już przygotowuje się do aukcji mocy.

- Za przygotowanie do aukcji mocy odpowiedzialny jest dedykowany temu zadaniu zespół w centrali, ale również kilkadziesiąt dodatkowych osób w oddziałach w zależności od charakterystyki danego elementu procesu rynku mocy (prawny, środowiskowy, inwestycyjny, technologiczny, finansowy) w ramach dotychczasowych struktur organizacyjnych – informuje Maciej Szczepaniuk.

Podobnie jest w przypadku grupy Tauron, która według otrzymanych informacji w procesie certyfikacji ogólnej do rynku mocy zgłosiła jednostki wytwórcze jednostki istniejące i jednostki będące w budowie.

- Proces przygotowania grupy Tauron do uczestnictwa w rynku mocy prowadzony jest w sposób scentralizowany w Tauron Polska Energia przy bezpośrednim zaangażowaniu poszczególnych obszarów biznesowych i spółek zależnych –poinformował nas Daniel Iwan, rzecznik Tauron Polska Energia.

Obowiązek przystąpienia do certyfikacji ogólnej, jak informował URE, spoczywał na wszystkich właściciele jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW.

Certyfikacja ogólna dzieli się na kilka procesów. Zaczyna się od składania wniosków o wpis do rejestru rynku mocy, przechodzi potem przez etap weryfikacji i rozpatrywania tych wniosków, a kończy się wpisaniem lubo odmową wpisania jednostek do rejestru rynku mocy.

Podmioty, które zostaną wpisane do rejestru rynku mocy podczas certyfikacji ogólnej, będą miały prawo do udziału w certyfikacji do aukcji głównych rynku mocy na okres dostaw przypadający na lata 2021- 2023, które odbędą się w listopadzie i grudniu 2018 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018