Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Zarząd i rada nadzorcza Taurona otrzymali absolutorium

Autor:  wnp.pl (PS)  |  16-04-2018 22:19  |  aktualizacja: 16-04-2018 22:23
Kilkanaście uchwał przyjęło dziś zwyczajne walne zgromadzenie Tauron Polska Energia, w tym o zatwierdzeniu wyników finansowych i o udzieleniu absolutorium z pełnionych obowiązków członkom zarządu i rady nadzorczej. Ta ostatnia będzie liczyć 9 osób, do jej składu powołano Marcina Szlenka.

W pierwszej uchwale zatwierdzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2017 rok.

Na koniec grudnia 2017 r. stan środków pieniężnych grupy wzrósł o 446,6 mln zł
Fot. mat. pras.

Składa się ono m.in. ze skonsolidowanych dochodów, które wyniosły 1 389,3 mln zł oraz zysku netto w kwocie 1 382,9 mln zł, sumy 35 792 mln zł po stronie aktywów i pasywów oraz zmiany kapitałów własnych, które zwiększyły się o 1 388,5 mln zł.

Na koniec grudnia 2017 r. stan środków pieniężnych wzrósł o 446,6 mln zł.

Inną uchwałą ZWZ podzieliło zysk netto spółki za rok  obrotowy 2017 w kwocie 854,35 mln zł poprzez przeznaczenie go w całości na zasilenie kapitału zapasowego spółki.

ZWZ Tauron Polska Energia udzieliło za 2017 rok absolutorium prezesowi zarządu Filipowi Grzegorczykowi oraz członkom zarządu za wykonywanie obowiązków - Jarosławowi Brodzie, Kamilowi Kamińskiemu, Markowi  Wadowskiemu (wszystkim za okres od 1 stycznia do 31 grudnia) i Piotrowi  Zawistowskiemu (za okres od 1 stycznia do 15 marca).

Tauron Wytwarzanie rozwiązał dwie rezerwy na blisko 200 mln zł

W kolejnych uchwałach ZWZ udzieliło absolutorium z  wykonania  obowiązków każdemu z osobna 13 członkom rady nadzorczej, pełniącym tę funkcję w różnym okresie ub. roku.

W przedostatniej uchwale ustalono, że rada nadzorcza składać się będzie z 9 członków, a w ostatniej powołano Marcina  Szlenka do składu rady nadzorczej V wspólnej kadencji.

Tauron Dystrybucja planuje przeznaczyć w tym roku na inwestycje ponad 2 mld zł

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018