Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Newag triumfuje nad Pesą. Dobry rok spółki Zbigniewa Jakubasa

Autor:  wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)  |  17-04-2018 09:42
Nowosądecki producent taboru szynowego zanotował w 2017 r. duży wzrost przychodów oraz zysku netto. Zarząd spółki podkreśla, że szkodliwa wojna cenowa na rynku dobiega końca. Można traktować jako pewien przytyk do agresywnej polityki przetargowej, którą w ubiegłych latach prowadził główny konkurent Newagu, czyli bydgoska Pesa.
Pociąg Newag Impuls w barwach Kolei Dolnośląskich.
fot. Newag
  • Wygrane przez Newag przetargi pozwoliły na udział w rynku dostaw nowych pojazdów elektrycznych w 2017 r. na poziomie 86 proc.
  • Ponadto spółka zdominowała rynek postępowań na dostawę nowych lokomotyw elektrycznych.
  • Prezes Newagu uważa, że okres szkodliwej dla wszystkich uczestników rynku wojny cenowej dobiega końca.
  • Głównym akcjonariuszem Newagu jest znany przedsiębiorca oraz inwestor giełdowy Zbigniew Jakubas.

W 2017 r. Newag miał na poziomie skonsolidowanym 789,86 mln zł przychodów wobec 559,06 mln zł rok wcześniej. Grupa wypracowała 29,66 mln zł zysku netto wobec 11 mln zł zysku przed rokiem.

Największy udział w sprzedaży mieli tacy klienci jak: Koleje Dolnośląskie (27,5 proc.), woj. zachodniopomorskie (18,2 proc.), woj. małopolskie (16,6 proc.), grupa kapitałowa PKP (9,3 proc.) oraz ING Lease Polska (8,9 proc.).

Na koniec 2017 r. Newag zatrudniał w grupie 1716 osób - o 123 więcej niż rok wcześniej. Jak wskazano, wzrost zatrudnienia był efektem dostosowania zdolności produkcyjnych do potrzeb oraz rozwoju potencjału spółki zależnej Newag IP Management.

Dobry wynik na trudnym rynku

Zbigniew Konieczek, prezes Newagu, w liście do akcjonariuszy podkreślił, że ubiegły rok - podobnie jak 2016 r. - był trudny dla branży kolejowej.

Jak dodał, zabrakło zdecydowanego wzrostu liczby ogłoszonych przetargów publicznych, co było skutkiem opóźnienia w konkursach na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej.
Zbigniew Konieczek. fot. PTWP (Eliza Madej)
Zbigniew Konieczek. fot. PTWP (Eliza Madej)
Prezes wyliczył, że w 2017 r. zostało ogłoszonych zaledwie siedem postępowań na dostawy fabrycznie nowych pojazdów. Wśród nich cztery dotyczyły dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych, a po jednym zamówieniu przypadło na dostawy pojazdów spalinowych, lokomotyw elektrycznych oraz pojazdów dla metra.

Ponadto z uwagi na ograniczenia związane z udzieleniem pomocy publicznej Przewozy Regionalne nie rozpoczęły realizacji zapowiadanego planu inwestycyjnego.

- Mimo trudnego okresu wygrane przez grupę Newag postępowania przetargowe w 2016 pozwoliły na udział w rynku dostaw nowych pojazdów elektrycznych w roku 2017 na poziomie 86 proc. - podkreślił Konieczek.

- Ponadto spółka zdominowała rynek postępowań na dostawę nowych lokomotyw elektrycznych. Oferta spółki została wybrana przez PKP Intercity w postępowaniu na dostawę dwudziestu lokomotyw elektrycznych - dodał.

Prezes, odnosząc się do ubiegłorocznych osiągnięć, przypomniał również, że Newag zawarł umowę Łódzką Koleją Aglomeracyjną na dostawę czternastu pojazdów elektrycznych Impuls II - kolejnej generacji flagowego pociągu produkowanego przez spółkę.

Koniec wojny cenowej

Konieczek zwrócił też uwagę na zmianę warunków w cenowych w ofertach składanych przez uczestników przetargów.

- W mojej ocenie rynek zaczął urealniać ceny w stosunku do rzeczywistych kosztów produkcji, co napawa pewnym optymizmem i pozwala mieć nadzieję, iż okres szkodliwej dla wszystkich uczestników rynku wojny cenowej dobiega końca - stwierdził Konieczek.

Tę wypowiedź prezesa można postrzegać jako pewny przytyk do głównego konkurenta Newagu, którym jest bydgoska Pesa. W ubiegłej perspektywie unijnego budżetu zgromadziła ona bardzo duży portfel zamówień dzięki stosowaniu agresywnej polityki przetargowej.

To natomiast odbiło się później na rentowności firmy, która miała duże problemy z ukończeniem wszystkich kontraktów w rygorystycznych terminach, związanych z koniecznością rozliczenia dofinansowania unijnego przez zamawiających.

W ubiegłym roku wsparcia Pesie musiało udzielić konsorcjum banków z PKO BP na czele, a obecnie w wyprowadzeniu firmy na prostą pomaga Polski Fundusz Rozwoju.

Z ziemi polskiej do Włoch

W roku 2017 Newag musiał też zmierzyć się z zakończeniem okresu przejściowego rozporządzenia Komisji Europejskiej w zakresie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności.

- Nakłada ono bardzo rygorystyczne wymagania techniczne dla producentów taboru kolejowego. Przekłada się to w szczególności na czas dostawy pojazdów oraz wymaga większych nakładów kosztowych już na etapie projektowania - wyjaśnił Konieczek.
Pociąg Newag Impuls w barwach Kolei Dolnośląskich. fot. mat. pras.
Pociąg Newag Impuls w barwach Kolei Dolnośląskich. fot. mat. pras.

W przypadku rynków zagranicznych prezes przypomniał natomiast, że wyprodukowane w 2016 r. pojazdy Impuls II, przeznaczone dla Ferrovie del Sud Est z siedzibą w Bari, z powodzeniem przeszły procedury testów statycznych.

- Obecnie, w celu dopuszczenia ich do eksploatacji na całej sieci kolejowej we Włoszech, uczestniczą w badaniach dynamicznych, które odbywają się we Florencji. Pojazdy te już w tym roku będą wozić pasażerów we Włoszech.

W grupie Jakubasa

Główny udziałowcem Newagu jest Zbigniew Jakubas, który kontroluje 38,8 proc. udziałów, a ponadto tworzy porozumienie akcjonariuszy z prezesem spółki Zbigniewem Konieczkiem (2,5 proc.) i wiceprezesem Bogdanem Borkiem (1,3 proc.).

Wśród znaczących akcjonariuszy znajdują się jeszcze Nationale Nederladen OFER (8,8 proc.), Aviva OFE (5 proc.) i Metlife OFE (5 proc.).
Zbigniew Jakubas. fot. PTWP
Zbigniew Jakubas. fot. PTWP
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018