Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Grupa CCC kupiła za 33 mln euro spółkę z Bukaresztu

Autor:  wnp.pl (ICH)  |  25-04-2018 18:28  |  aktualizacja: 25-04-2018 20:33
CCC Shoes & Bags, spółka z grupy kapitałowej CCC, podpisała umowę kupna 100 proc. udziałów w rumuńskiej spółce Shoe Express za 33 mln euro – poinformowało CCC.

Firma CCC 25 kwietnia 2018 roku zawarła umowę nabycia, pośrednio przez spółkę zależną CCC Shoes & Bags, 100 proc. udziałów w spółce Shoe Express z siedzibą w Bukareszcie.

CCC Shoes & Bags, spółka z grupy kapitałowej CCC, podpisała umowę kupna 100 proc. udziałów w rumuńskiej spółce Shoe Express za 33 mln euro. Na zdjęciu Dariusz Miłek, prezes CCC
Fot. Mat. prasowe

Czytaj także: Sukces gospodarczy Rumunii ściągnął na nią ostrzeżenie od MFW

Łączna wartość transakcji to 33 mln euro, przed uwzględnieniem rozliczeń związanych z kapitałem obrotowym, które nastąpią po transakcji.

Umowa zawiera, informuje CCC, zwyczajowe postanowienia m.in. dotyczące oświadczeń sprzedającego, odpowiedzialności stron i wskazanych rozliczeń po transakcyjnych.

Czytaj również : Zarząd CCC rekomenduje na dywidendę część kapitału zapasowego

Rumuński urząd ochrony konkurencji wydał decyzję o braku sprzeciwu co do przeprowadzenia transakcji. Sfinalizowanie transakcji i przeniesienie własności akcji spółki nastąpiło w dniu podpisania umowy nabycia- 25 kwietnia 2018 roku.

Spółka Shoe Express uprzednio nabyła od spółki Peeraj Brands International zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą prowadzenie wszystkich sklepów działających pod marką CCC w Rumunii. Sklepy te były do tej pory prowadzone przez spółkę Peeraj Brands International na podstawie umowy franczyzy z CCC.

Prezesem zarządu CCC jest Dariusz Miłek, który ma w CCC , razem z podmiotem zależnym, 34,55 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

W 2017 roku jednostkowe przychody CCC wyniosły 2 086,6 mln zł wobec 1 738,5 mln zł w 2016 roku, a zysk netto wyniósł ok. 37,3 wobec 58,5 mln zł rok wcześniej.

W 2017 grupa CCC osiągnęła 4194 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 3 185,3 mln zł w roku poprzednim, a zarobiła 302,3 mln zł wobec 59,7 mln zł rok wcześniej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018