Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Dariusz Potyrała ponownie przewodniczącym ZZG

Autor: PAP/PA
Dodano: 28-04-2018 08:12

Dotychczasowy lider Związku Zawodowego Górników w Polsce Dariusz Potyrała został w piątek w Katowicach ponownie wybrany na przewodniczącego tej organizacji - poinformowano w komunikacie.

Delegaci reprezentujący organizacje zakładowe z całej Polski wybrali podczas zjazdu w Katowicach również prezydium i Krajową Komisję Rewizyjną na kadencję 2018-2022.

Uczestnicy zjazdu podkreślili konieczność budowy silnych struktur związku wśród zakładów środowiska górniczego, środowiska energetyki, zaplecza, usług i gospodarki komunalnej oraz środowiska surowców. Za priorytety na najbliższy okres działalności uznali udział w pracach nad projektowanymi przez Sejm zapisami nowelizacji ustawy o związkach zawodowych i nowym kodeksem pracy.

Wielkim testem sprawności i siły oddziaływania związku ma być - według zapowiedzi jego działaczy - zaplanowany na grudzień w Katowicach szczyt klimatyczny ONZ. Podczas tych dorocznych globalnych konferencji negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej.

W zjeździe ZZG wzięło udział ok. 100 delegatów reprezentujących ponad 60 organizacji zakładowych z terenu całego kraju.

ZZG w Polsce to największa górnicza branżowa organizacja związkowa spośród tych zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021