Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Nie będzie zmian w parytecie wymiany akcji Vistuli i Bytomia

Autor:  wnp.pl (Piotr Stefaniak)  |  07-05-2018 18:38  |  aktualizacja: 07-05-2018 18:46
Zarząd Vistula Group, a także zarząd Bytom SA, informują o otrzymaniu dziś opinii biegłego, który nie zgłasza zastrzeżeń do ich fuzji. Daje ona „wystarczającą pewność co do poprawności i rzetelności planu połączenia spółek”.

Jak informowały wcześniej zarządy Vistula Group i Bytomia, scalenie spółek ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Bytom) na spółkę przejmującą (Vistula) w zamian za akcje, które ta druga wyda akcjonariuszom pierwszej.

Akcje spółki Bytom będą wymienione na nowe emitowane akcje Vistula w relacji jak 1:0,72.
Fot. Vistula.

Zgodnie z planem, akcje spółki Bytom będą wymienione na nowe emitowane akcje Vistula w relacji jak 1:0,72. Inaczej mówiąc, za 1 akcję tej pierwszej spółki zostanie przyznane 0,72 akcji Vistuli.

Po fuzji, grupa wyemituje 53,260 mln akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Kapitał zakładowy spółki Bytom zostanie podwyższony do 10,65 mln zł.

Vistula z najlepszymi wynikami w historii

Pisemną opinię biegłego sporządzono dla Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego oraz organów obu spółek.

Jej celem było m.in. ustalenie, czy „należycie został ustalony” parytet wymiany akcji i wskazania „szczególnych trudności związanych z wyceną akcji łączących się spółek”. W tym drugim przypadku biegły wskazał, że „nie istnieją takie szczególne trudności”.

Jak pisaliśmy, efektem fuzji spółek Vistula i Bytom będzie powstanie trzeciej największej pod względem wartości przychodów i kapitalizacji firmy ujmowanej w WIG-Odzież. W krótkiej perspektywie połączenie to niewiele jednak zmieni sytuację w handlu odzieżą i w krajowym przemyśle lekkim. W długiej może natomiast oznaczać przejęcie podmiotu przez firmę zagraniczną.

Obie spółki mają po sześciu głównych inwestorów (każdy z pakietem ponad 5 proc.), w tym fundusze emerytalne i inwestycyjne.

Spiritus movens fuzji wydają się być natomiast Jerzy Mazgaj, który kieruje radą nadzorczą firm Krakchemia i Vistula Group, właściciel m.in. sieci ekskluzywnej odzieży męskiej Paradise Group (ma obecnie 11,9 proc. akcji Vistuli) oraz Jan Pilch, twórca sieci Artman, przed laty wiodący akcjonariusz Bytom SA (obecnie ma 11,84 proc. akcji).

 Odzieżowa fuzja, która zmieni układ sił na rynku. Czy branża wreszcie odżyje?

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018