Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Fundusze uciekają z taniejącego Mostostalu Zabrze

Autor:  wnp.pl (Dariusz Ciepiela)  |  09-05-2018 14:51  |  aktualizacja: 09-05-2018 15:06
W ostatnich dniach Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny oraz OFE Nationale-Nederlanden sprzedały znaczne pakiety akcji Mostostalu Zabrze. Wskutek fatalnych wyników finansowych w ostatnich tygodniach kurs akcji Mostostalu Zabrze spadł o ok. 70 proc.

Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny poinformował, że posiadał 7 804 601 akcji Mostostal Zabrze, co stanowiło 5,233 proc. udziału w kapitale zakładowym. Wskutek zbycia części akcji udziały Aegon OFE w Mostostalu Zabrze spadły do 6 910 358 akcji, co stanowi 4,634 proc. udziału w kapitale zakładowym. 

Mostostal Zabrze nie miał udanego roku 2017
Fot. mat. pras.

Udziały w zabrzańskiej spółce zmniejszył także OFE Nationale-Nederlanden, który sprzedawał akcje zabrzańskiej spółki w kilku transakcjach. 

Jeszcze niedawno OFE NN miał 15 392 996 akcji spółki, stanowiących 10,32 proc. kapitału zakładowego. Po pierwszej transakcji ten udział zmniejszono do 8 793 675 akcji, stanowiących 5,90 proc. kapitału zakładowego spółki. 

Wskutek kolejnej transakcji sprzedaży udział jeszcze się zmniejszył i obecnie OFE NN posiada 5 043 675 akcji, stanowiących 3,38 proc. kapitału zakładowego Mostostalu Zabrze. 

Dominującym udziałowcem w Mostostalu Zabrze jest Krzysztof Jędrzejewski, który wraz z podmiotami powiązanymi posiada 31,24 proc. akcji. 

Reszta udziałów jest w rękach drobnych akcjonariuszy, z których obecnie żaden nie ma więcej niż 5 proc. akcji. 

Takie postępowanie Funduszy to m.in. efekt fatalnych wyników finansowych Mostostalu Zabrze. W roku 2017 spółka miała stratę na działalności operacyjnej w wys. 75,6 mln zł i stratę netto w wys. 79,9 mln zł. 

Od końca kwietnia 2018 roku, kiedy podano szacunkowe wyniki za rok 2017, kurs akcji Mostostalu Zabrze spadł o ok. 70 proc. Czytaj więcej: Trwa przecena akcji Mostostalu Zabrze

mostostal zabrze.png
mostostal zabrze.png

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018