Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

PGG: Ruch Halemba kopalni Ruda na fali wznoszącej

Autor:  wnp.pl (JD)  |  10-05-2018 14:14  |  aktualizacja: 10-05-2018 14:36
Ruch Halemba kopalni zespolonej Ruda należącej do Polskiej Grupy Górniczej zaczyna spełniać pokładane w nim nadzieje. Po piętnastu miesiącach intensywnych robót ruszyła ściana 1 w pokładzie 414/1 w partii H.

  • Dzięki temu uczyniono pierwszy krok w realizacji przyjętej koncepcji zmierzającej do wykorzystania bogatych zasobów wysokiej jakości węgla.
  • Na pierwszy plan wybija się tu potencjał doświadczonej załogi, która w wyniku działań restrukturyzacyjnych prowadzonych w Polskiej Grupie Górniczej została znacznie odmłodzona.

W Ruchu Halemba z większym optymizmem spoglądają w przyszłość
Fot. PTWP (Andrzej Wawok)

Kiedyś przyszłość Halemby wiązano między innymi z eksploatacją pokładu 402, która miała dać efekty w postaci odzyskania rentowności. 

Jak zaznaczono w magazynie wydawanym przez Polską Grupę Górniczą, rzeczywistość nie potwierdziła jednak tych oczekiwań. Miąższość pokładu nieprzekraczająca 1,70 m, wiele zaburzeń tektonicznych i sedymentacyjnych sprawiało utrudnienia w eksploatacji ścian i osiągnięciu planowanej wydajności. 

Osiągane przez Halembę wyniki mimo wysiłków załogi nie były satysfakcjonujące.
Podjęto więc decyzję o zmianie kierunku działania i sięgnięciu do innych partii złoża - po węgiel o lepszych parametrach w pokładach, w których warunki umożliwią w stosunkowo krótkim czasie odbudować wydajny front wydobywczy. 

Czytaj też: Polska Grupa Górnicza nie może dopuścić, by znalazła się w skórze Kompanii Węglowej

Stąd też intensywne roboty przygotowawcze kopalnia koncentruje zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju w pokładach charakteryzujących się dużą miąższością oraz wysokimi parametrami jakościowymi. 

Zaangażowanie załogi - wskazano w magazynie PGG - pozwoliło na terminowe uruchomienie ściany 1 w pokładzie 414/1 w partii H. Chociaż ściana posiada nieregularny kształt, jej uruchomienie pozwoliło już w marcu 2018 roku, w okresie rozruchu obejmującym wydłużanie ściany, osiągnąć wydajność na poziomie 2400 t/d realizowane przez dwie zmiany wydobywcze. 

W kolejnych miesiącach ściana o wybiegu 930 m i średniej miąższości 3,2 m umożliwi realizację wydobycia na poziomie 4000 t/d.

Utworzona w lutym dodatkowa brygada przodkowa przystąpiła do drążenia wyrobiska wentylacyjnego związanego z planowanymi ścianami w pokładzie 405 w partii L, który przy zmniejszonej zmianowości osiąga postęp ok. 160 m/m-c. Następnie brygada zostanie skierowana do rozcięcia ścian w pokładzie 410 w partii K.

Plany Halemby są ambitne, ale dzięki zaangażowaniu załogi oddziałów robót przygotowawczych GRP-1 i GRP-2 można je będzie zrealizować.

W realizowanej już koncepcji założono, że w najbliższych latach Halemba będzie zakładem górniczym nowoczesnym i wydobywającym węgiel o najwyższych parametrach jakościowych.

Osiągane teraz postępy robót przygotowawczych, postępy ścian i poziom wydobycia jednoznacznie wskazują - zaznaczono w magazynie PGG - na odwrócenie niekorzystnego trendu z ostatnich lat.

Zobacz także: Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności: najgorsze już chyba za nami

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018