Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Nie ma alternatywy dla strefy euro? Nieprawda - mówi minister

Autor: Piotr Stefaniak
Dodano: 22-05-2018 20:00

- Do wagi państwa w Unii przepustką są: stabilność polityczna, brak wątpliwości co do sensu projektu europejskiego, wzrost oraz siła gospodarcza. Te cechy mają państwa należące do strefy euro i nienależące do niej. Polska je posiada - podkreśla wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański w rozmowie z Piotrem Stefaniakiem.

- Komisja Europejska i w ogóle Unia to struktury, gdzie ścierają się poglądy - także w drodze swoistego lobbingu. Czy przykładem może być tu obecność Polski w Trójkącie Weimarskim (TW), którego jednak działalność zamarła? Próbujemy "zastąpić" ową aktywność lobbingiem w Grupie Wyszehradzkiej, też zresztą przeżywającej kryzys...

- Grupa Wyszehradzka jest w UE najlepiej zorganizowaną grupą regionalną. A Unia to przestrzeń permanentnego ucierania poglądów, co jest jej zaletą. W efekcie państwa członkowskie uzyskują swoistą wartość dodaną w takich sprawach jak rynek wspólnotowy, unia celna, polityka handlowa, rozwoju czy bezpieczeństwo zewnętrzne. Dlatego że mogą występować razem wobec krajów trzecich. To olbrzymi zasób siły politycznej UE - i tu jest ważna rola instytucji wspólnotowych.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021