Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

CCC przeznaczy cały zysk na dywidendę?

Autor:  wnp.pl (PA)  |  10-05-2018 21:23  |  aktualizacja: 10-05-2018 21:32
Rada Nadzorcza CCC podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnej oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy w wysokości 2,30 zł na akcję.

Oznacza to, że rada nadzorcza pozytywnie oceniła rekomendację zarządu dotyczącą podziału zysku w taki sposób, aby całość jednostkowego zysku netto CCC wypracowanego w 2017 roku, w wysokości 37 372 525,22 zł oraz część kapitału zapasowego, w kwocie 57 304 674,78 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Siedziba firmy CCC.
Fot. Mat. pras.

Czytaj więcej w tekście: Zarząd CCC rekomenduje na dywidendę część kapitału zapasowego.

Łączna kwota dywidendy rekomendowana przez zarząd wynosi 94 677 200,00 zł, czyli 2,30 zł na jedną akcję.

Zarząd spółki zarekomendował ustalenie dnia dywidendy (dzień D) na dzień 29 września 2018 roku oraz termin jej wypłaty (dzień W) na dzień 1 października 2018 roku.

Ocena rady nadzorczej wraz z wnioskiem zarządu przedłożona zostanie Walnemu Zgromadzeniu spółki.

Czytaj też: CCC rezygnuje z franczyzy w Rumunii.

Według wstępnych danych za pierwszy kwartał 2018 roku, przychody ze sprzedaży CCC wyniosły 694,1 mln zł i były o 3,6 proc. niższe niż rok wcześniej (720,4 mln zł), spółka poniosła też stratę netto na poziomie 144,1 mln zł, wobec straty w wysokości 37,6 mln zł rok wcześniej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018