Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Dominika Bettman o inwestycjach Siemensa w Polsce

Autor:  ICh  |  16-05-2018 12:25
Technologia, która występuje w krajach Europy Zachodniej, najczęściej w Polsce bardzo dobrze się przyjmuje. Wiele polskich firm jest do tego doskonale przygotowanych.

Dominika Bettman, prezes Siemensa w Polsce: Stawiamy przede wszystkim na szeroko rozumianą infrastrukturę, a w niej na energetykę, na transport, na budynki i budowle, a także na przemysł. Na ten bardzo nowoczesny, oparty na automatyzacji i komputeryzacji, na Przemysł 4.0. To są podstawowe obszary naszego działania, w nich właśnie chcemy być partnerem polskiej gospodarki

WE

Jeśli chodzi o kierunki inwestowania Siemensa w Polsce, są to przede wszystkim inwestycje w kapitał ludzki i długofalową współpracę z klientami. Inwestujemy w tych, którzy pracują po stronie naszych klientów, ale i w tych najmłodszych, którzy dopiero się uczą - i tu wiele można by powiedzieć o naszej współpracy z uczelniami.

Nasze dotychczasowe doświadczenia są takie, że inwestycje w Polsce są bardzo potrzebne, mają charakter długofalowy i następuje w ich trakcie transfer technologii. Technologia, która występuje w krajach Europy Zachodniej, najczęściej w Polsce bardzo dobrze się przyjmuje dlatego, że jest dużo polskich przedsiębiorstw, które są doskonale przygotowane do tego, aby przyjąć te nowoczesne technologie; właśnie w takim modelu współpracujemy - a więc przede wszystkim transfer technologii powiązany z transferem know-how, a inwestycje głównie w kapitał ludzki.

Jako Polska mamy w dziedzinie innowacji i technologii jeszcze sporo do zrobienia, ale są "kominy", w których już zaszliśmy naprawdę daleko. Widać też jednak sektory gospodarki, gdzie jest jeszcze dużo do zrobienia - tu myślę o przemyśle.

Największym ryzykiem dla naszego modelu biznesowego jest to, że po prostu brak będzie odpowiednich kadr, osób, które dysponują wiedzą techniczną na wysokim poziomie, ale także władają językami. To połączenie z punktu widzenia naszego dalszego rozwoju w Polsce jest bardzo istotne. Takie właśnie kompetencje są potrzebne w centrach badawczo-rozwojowych czy centrach usług wspólnych, które nas tak interesują.

Nasza współpraca z uczelniami idzie w tym kierunku, by oczekiwania pracodawców przekładać na programy nauczania w uczelniach technicznych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018