Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Wspólna Europa: Kogeneracja i środowisko

Autor:  DC  |  16-05-2018 16:19  |  aktualizacja: 16-05-2018 10:56
Trwają publiczne konsultacje projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Ustawę komentuje dla WNP.PL Gerard Bourland, dyrektor ds. energii w Veolia Europa Środkowo-Wschodnia.

Oceniamy te prace legislacyjne bardzo pozytywnie - jako dobry znak na przyszłość. Ich podjęcie oznacza bowiem, że nasze strategiczne cele rozwojowe wpisują się w rządowe założenie rozwoju energetyki w Polsce.

WE

Od dłuższego czasu podkreślamy zasadność pełnego wykorzystania potencjału kogeneracji. W tym sektorze pracują co prawda jednostki kosztowniejsze w eksploatacji od elektrowni, ale pozwalające efektywniej i oszczędniej wykorzystywać paliwa oraz zmniejszać emisję dwutlenku węgla.

Minister energii potwierdził w uzasadnieniu do projektu ustawy, iż Polska ma potencjał pozwalający podwoić produkcję ciepła w kogeneracji. Aby go jednak uwolnić, trzeba mu zapewnić długoterminowe, systemowe wsparcie. Uważamy, że właśnie ta nowa ustawa będzie sprzyjać inwestowaniu w źródła kogeneracyjne. Oczywiście pod warunkiem, że w aktach wykonawczych przyjęte zostaną odpowiednie, szczegółowe rozwiązania i parametry finansowe. Wiele zależeć też będzie od towarzyszącego ustawie budżetu.

Ciągłe rozwijanie energetyki opartej na sieciach ciepłowniczych oraz kogeneracji jest jednym z naszych strategicznych celów. Wszak to także sposób ograniczania szkodliwej emisji.

Jeszcze w zeszłym roku Ministerstwo Energii zapowiedziało, iż zamierza uruchomić od 2019 r. system wsparcia kogeneracji oparty na premii kogeneracyjnej i na aukcjach dla nowych źródeł. My, jako Veolia, chcemy nadal wspierać rozwój i modernizację polskiego sektora energetycznego. Zwłaszcza że łączy się to z podjęciem w ciepłownictwie poważnych wyzwań inwestycyjnych, technologicznych i innowacyjnych.

Veolia modernizuje swoje jednostki produkcyjne, rozbudowuje infrastrukturę dystrybucyjną oraz sieć. W ciągu ostatnich pięciu lat, od roku 2012 do roku 2016, przeznaczyliśmy na inwestycje blisko 2,5 mld zł. W samym 2016 roku wydaliśmy 570 mln zł. W roku 2017 - kolejne 553 mln zł. Corocznie przeznaczamy na inwestycje w Polsce 2/3 zysku EBITDA.

Zamierzamy nadal pozytywne wpływać na polską gospodarkę, skupiając się na współpracy z partnerami samorządowymi i wspieraniu lokalnych społeczności. W czasie naszej dwudziestoletniej obecności w Polsce włożyliśmy w te przedsięwzięcia wiele wysiłku. Zainwestowaliśmy znaczące środki w rozwój bezpiecznego ciepłownictwa skrojonego pod lokalne potrzeby. Gwarantujemy, że będziemy kontynuować te działania w 2018 roku z taką samą pasją i wolą wspierania naszych lokalnych partnerów.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018