Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Orlen wyemituje nową serię obligacji

Autor:  PAP/PSZ  |  15-05-2018 14:23
Polski Koncern Naftowy Orlen zdecydował o uruchomieniu emisji serii D obligacji na okaziciela w ramach programu publicznych emisji papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych. Od 2017 r. kwota trzech wcześniejszych serii tych obligacji wyniosła już łącznie 600 mln zł.

  • Orlen realizuje program emisji obligacji w celu pozyskania 1 mld zł.
  • Na początku maja spółka przydzieliła 2 mln 4-letnich obligacji detalicznych serii C 689 inwestorom.
  • Realizowany obecnie od 2017 r. program emisji obligacji detalicznych jest drugim w historii Orlenu.

Orlen realizuje program emisji obligacji za 1 mld zł.
Fot. DarwelShots / Shutterstock.com

Jak poinformował we wtorek PKN Orlen, ostateczne warunki emisji obligacji serii D zostały przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i zostaną opublikowane przez płocki koncern 16 maja w formie raportu bieżącego.

PKN Orlen przypomniał, że program emisji obligacji zakłada wyemitowanie w kilku seriach papierów dłużnych do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu - KNF uczyniła to w lipcu 2017 r.

"Kolejne serie obligacji będą oferowane w trybie oferty publicznej. Spółka planuje wprowadzanie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie" - potwierdził płocki koncern. Wspomniał przy tym, iż serie A i B jego obligacji, wyemitowanych w ramach programu, są już notowane na rynku Catalyst.

W ubiegłym tygodniu PKN Orlen przydzielił 2 mln 4-letnich obligacji detalicznych serii C 689 inwestorom. W okresie subskrypcji złożyli zapisy na 2 mln 720 tys. 807 sztuk tych papierów dłużnych. Spółka dokonała redukcji zapisów, a średnia stopa redukcji wyniosła 26,49 proc. Obligacje serii C były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100 do 100,01 zł w zależności od dnia złożenia zapisu.

"Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 mln 2 tys. 734,22 zł" - podał wówczas płocki koncern.

Czytaj także: Spółka Orlenu zyskała nowy zarząd. Prezes jest już dobrze znany

PKN Orlen, informując wcześniej o serii C swych obligacji detalicznych, podkreślał, że w ciągu jednego dnia przekroczona została liczba zapisów na te papiery dłużne. Zwracał przy tym uwagę, iż jest to już trzecia seria w ramach programu emisji papierów dłużnych spółki, gdzie zainteresowanie przewyższyło dostępną pulę.

W przypadku serii C obligacji PKN Orlen oferowane były papiery dłużne oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się WIBOR 6M oraz marża w wysokości 1,20 proc. Agencja Fitch przyznała całemu programowi obligacji płockiego koncernu rating na poziomie A (pol).

Informując o wynikach zapisów serii C obligacji PKN Orlen, prezes spółki Daniel Obajtek podkreślał, że emisja tych papierów dłużnych została przygotowana na podstawie diagnozy trendów rynkowych, a jej sukces jest dowodem na bardzo dobrze dopasowanie oferty do oczekiwań rynku. Szef płockiego koncernu zapowiadał zarazem, iż spółka ta nie wyklucza emisji kolejnych serii obligacji w ramach obecnego programu.

"Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji na rynkach finansowych, obligacje PKN Orlen stanowią atrakcyjną alternatywę dla lokowania oszczędności gospodarstw domowych" - mówił wówczas Obajtek.

Czytaj również: Orlen przymierza się do zbycia części aktywów

Realizowany obecnie od 2017 r. program emisji obligacji detalicznych PKN Orlen jest drugim w historii tej spółki. W jego ramach, na rynku Catalyst warszawskiej GPW dopuszczono do obrotu dwie serie obligacji płockiego koncernu - w październiku 2017 r. 4-letnie serii A, a w grudniu 2017 r. 5-letnie serii B. Wartość obu tych emisji wyniosła po 200 mln zł - dwie serie po 2 mln papierów dłużnych obejmowane były po cenie emisyjnej 100 zł za jedną obligację.

W 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł.

PKN Orlen przeprowadził też dotychczas dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro. W marcu 2017 r. spółka Orlen Capital została wyróżniona przez warszawską GPW w kategorii największa wartość debiutu na rynku Catalyst w 2016 r. w związku z wprowadzeniem do obrotu euroobligacji.

Na początku 2012 r. płocki koncern wyemitował z kolei 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.

PKN Orlen tłumaczył, zarówno przy emisji obligacji, jak i euroobligacji, że "koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju".

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018