Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

KGHM podał wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 roku

Autor:  WNP.PL (PSZ)  |  15-05-2018 18:45
Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w pierwszym kwartale 2018 roku 1,174 mld zł wobec 1,581 mld zł przed rokiem. Przychody grupy zmalały w tym czasie do 4,266 mld zł z 4,911 mld zł.

Spadek skonsolidowanych przychodów o 13 proc. w pierwszym kwartale br. jest głównie efektem niższych wolumenów sprzedaży miedzi płatnej (o 14 proc.) i srebra (o 16 proc.) przez KGHM Polska Miedź S.A. przy stabilnej cenie miedzi w PLN, a cenie srebra niższej w PLN aż o 19 proc. w efekcie deprecjacji kursu USD o 16 proc.

KGHM to jeden z największych producentów miedzi i srebra na świecie.
Fot. PTWP

Produkcja miedzi płatnej Grupy KGHM Polska Miedź była w pierwszym kwartale niższa r/r o 15%, natomiast srebra o 18 proc., przede wszystkim ze względu na budowę zapasu anod miedzianych, które zapewniają zasób do elektrorafinacji miedzi elektrolitycznej podczas trzymiesięcznego postoju remontowego pieca w Hucie Miedzi Głogów II.

Wyższa o 17 proc. w ujęciu rocznym produkcja miedzi płatnej oraz o 9 proc. wyższa produkcja metali szlachetnych w KGHM International jest głównie efektem znacznie wyższych zawartości metalu w rudzie oraz poziomu uzysku na kopalni Robinson.

Kopalnia Sierra Gorda kolejny kwartał kontynuowała eksploatację części złoża o niższej zawartości miedzi i molibdenu co przełożyło się produkcję tych metali na poziomach odpowiednio 12 tys. ton i 4 mln funtów (dla 55 proc. udziałów), co stanowi roczny spadek o 15 proc. i 18 proc.

Skorygowana skonsolidowana EBITDAi w pierwszym kwartale br. była niższa o 26 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (z 1 581 mln PLN do 1 174 mln PLN), głównie w efekcie spadku EBITDA KGHM Polska Miedź S.A. o 533 mln PLN ze względu na niższą sprzedaż miedzi i srebra. Z kolei wyniki EBITDA KGHM International oraz Sierra Gorda (55 proc.) wzrosły odpowiednio o 93 mln PLN (x2,2 r/r) i 41 mln PLN (+34 proc. r/r) głównie w oparciu o wzrost przychodów przy stabilnych kosztach podstawowej działalności operacyjnej.

Skonsolidowany wynik netto w pierwszym kwartale wyniósł 439 mln PLN i był niższy r/r o 38 proc. odzwierciedlając spadek EBITDA, częściowo skompensowany dodatnimi różnicami kursowymi oraz niższym poziomem podatku dochodowego.

Dług netto na dzień 31 marca br. wyniósł 7 142 mln PLN (2 092 mln USD), a jego stosunek do skorygowanego wskaźnika EBITDA wzrósł do 1,5 z poziomu 1,3 na koniec roku 2017.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018