Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Budowa nowych bloków w Elektrowni Opole zaawansowana w 91 proc.

Autor:  wnp.pl (Dariusz Ciepiela)  |  15-05-2018 21:32  |  aktualizacja: 15-05-2018 21:33
W pierwszym kwartale 2018 r. inwestycje grupy kapitałowej PGE wyniosły około 0,9 mld zł i były o ok. 20 proc. niższe niż w tym samym okresie roku 2017. Najwięcej wydatków inwestycyjnych trafiło na budowę bloków 5 i 6 Elektrowni Opole - 166 mln zł.  Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 91 proc.

  • W pierwszym kwartale 2018 r. największe nakłady zostały poniesione w sektorze energetyki konwencjonalnej – na nowe projekty, na które przeznaczono 269 mln zł. Modernizacje i remonty w sektorze energetyki konwencjonalnej pochłonęły 259 mln zł.
  • Energetyka konwencjonalna – nowe aktywa to inwestycje 68 mln zł.
  • Energetyka odnawialna to inwestycje w wys. 43 mln zł. Na dystrybucję wydano 226 mln zł.

Zaawansowanie prac na terenie budowy bloku w Elektrowni Turów przekroczyło 55 proc.
mat. pras.

Na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole przeznaczono 166 mln zł. 

Budowa bloku 11 w Elektrowni Turów to wydatek 72 mln zł. 

Budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie to wydatek 31 mln zł. 

Modernizacje aktywów dystrybucyjnych pochłonęły  127 mln zł a nowe projekty w segmencie dystrybucji to wydatek 100 mln zł. 

Nowe bloki w Elektrowni Opole

Największą inwestycją grupy PGE jest budowa dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole, gdzie ogólne zaawansowanie prac wynosi ok. 91 proc.

W pierwszym kwartale prowadzono rozruch zimny urządzeń bloku nr 5.

Kontynuowane są prace na budowie blok 6 - trwa kontynuacja prac instalacyjnych na
kotle, dalsze prace montażowe w zakresie układów pomocniczych

Dotychczas poniesione nakłady inwestycyjne to ok. 8,4 mld zł z 11 mld zł przeznaczonych na projekt (budżet netto).

Nowy blok w Elektrowni Turów

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów. Po okresie zimowym wznowiono wznoszenie płaszcza chłodni kominowej, trwa również montaż urządzeń głównych oraz układów pomocniczych (instalacji odsiarczania spalin i układu nawęglania).

Ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy przekroczyło 55 proc.

PGE planuje już kolejne inwestycje. 

- Kolejne projekty, które czekają na realizację, to przede wszystkim budowa nowej Elektrociepłowni Czechnica, gwarantująca utrzymanie dostaw ciepła dla naszych obecnych i nowych klientów w aglomeracji wrocławskiej. Realizację nowych projektów, już na mniejszą skalę, planujemy również w Bydgoszczy i Kielcach. Kontynuujemy także realizację koncepcji uciepłownienia Elektrowni Rybnik oraz realizujemy szereg kolejnych inwestycji ograniczających nasz wpływ na środowisko – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

W pierwszym kwartale 2018 r. Polska Grupa Energetyczna (PGE) wypracowała zysk EBITDA w wysokości ponad 2,2 mld zł, notując 14 proc. wzrost rok do roku. PGE osiągnęła zysk netto w wysokości 1 mld zł, czyli 2 proc. więcej niż przed rokiem. Czytaj więcej: PGE poprawiła wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2018 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018