Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Wszystkie budynki z obowiązkiem przyłączenia do sieci ciepłowniczej?

Autor:  WNP.PL (BAD)  |  15-05-2018 21:54
- W centrach dużych miast powinno się egzekwować obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczych - uważa Ryszard Stefański z EWE Polska.

Wśród tematów poruszanych przez uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego pojawiła się kwestia pilnych zmian legislacyjnych, które są konieczne, by sektor ciepłowniczy mógł się rozwijać.

Umasowienie ciepłownictwa jest sposobem na eliminację smogu.
Fot. Shutterstock

Jacek Boroń, prezes Węglokoks Energia twierdzi, że zmienione powinny być plany miejscowe zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz tak, by sprzyjały one rozwiązaniom służącym energetyce rozproszonej.

Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Energia Ciepła jest zdania, że potrzebne jest wpisanie do prawa budowlanego i wpisywania do pozwolenia budowlanego wymogu konieczności przyłączania się do ciepła systemowego dla nowo wybudowanych budynków. - A także wpisywanie sieci ciepłowniczych do ustawy korytarzowej, aby były inwestycjami celu publicznego - wyjaśnia Wojciech Dąbrowski.

- Jako branża w okresie transformacji energetyki potrzebujemy rzeczywistej wizji, kierunków, stabilności. Ważne są też ryzyka związane z szybkością i efektywnością przyłączania do sieci. Często chcemy przyłączyć budynek do sieci, ale jest pas terenu, którego nie ma jak przekroczyć. Rola miast w ciepłownictwie powinna być o wiele większa - analizuje Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej, Fortum.

Dariusz Obarski, dyrektor sprzedaży w branży Power Generation z Siemensa zwraca uwagę, że "w naszej szerokości geograficznej ciepło systemowe jest równie ważne jak elektroenergetyka, a ciągle zagadnienia elektroenergetyczne są ustawiane wyżej niż ciepłownictwo, a to wielki błąd".

W opinii Ryszarda Stefańskiego z EWE Polska tak jak Kraków, wszystkie miasta w Polsce, zwłaszcza większe, powinny eliminować węgiel, a przynajmniej wyznaczyć horyzonty jego eliminacji.

- W centrach dużych miast powinno się egzekwować obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczych - uważa Ryszard Stefański.

Martin Hančár, prezes CEZ Skawina proponuje wpisanie ciepłownictwa do polityki energetycznej kraju. - W systemie nadregulacji wiele przepisów jest do skreślenia - wyjaśnia Martin Hančár.

Tekst powstał na podstawie panelu "Czas kogeneracji i nowoczesnego ciepłownictwa", który odbył się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019