Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

ZE PAK ze stratą w I kw. 2018 r.

Autor:  wnp.pl/AH  |  16-05-2018 09:17
Grupa Kapitałowa ZE PAK zamknęła pierwszy kwartał stratą. Przychody ze sprzedaży kontrolowanej przez Zygmunta Solorza-Żaka energetycznej spółki spadły o ponad 23 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego a wynik operacyjny spadł kilkudziesięciokrotnie.

Grupa ZE PAK w I kwartale 2018 roku uzyskała na działalności operacyjnej zysk w wysokości 1,3 mln zł, który w porównaniu do zysku z I kwartału ubiegłego roku zmniejszył się o 70,9 mln zł, tj. o 98,13 proc.

fot. mat. pras.

Jak podała w raporcie spółka, w pierwszym kwartale 2018 roku przychody ze sprzedaży GK ZE PAK wyniosły 465,786 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 133,9 mln zł. Oznacza to spadek o 22,3 proc.

W analizowanym kwartale, w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego, w Grupie zmniejszyła się sprzedaż energii elektrycznej z 2,84 TWh do 2,09 TWh, tj. o 26,41 proc. Równocześnie jednak do 189,60 złotych/MWh, tj. o 7,49 proc., zwiększyła się średnia uzyskana cena sprzedaży energii elektrycznej.

Spowodowało to, że przychody ze sprzedaży energii elektrycznej zmniejszyły się o 108,9 mln zł, tj. o 21,72 proc.

Jak wyjaśnia firma, mniejszy wolumen sprzedaży energii elektrycznej wynikał z mniejszej sprzedaży energii z produkcji własnej. Główną przyczyną było zakończenie wraz z początkiem stycznia produkcji energii w blokach węglowych elektrowni Adamów, brak produkcji w elektrowni Adamów odpowiadał za ponad połowę ogólnego spadku produkcji.

O poziomie produkcji w dużym stopniu (zwłaszcza w styczniu i lutym) decydowały też relacje między rynkową ceną energii a ceną uprawnień do emisji CO2. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej zmniejszył się z 2,20 TWh do 1,39 TWh, a wolumen sprzedaży energii z obrotu zwiększył się z 0,64 TWh do 0,70 TWh.

Przychody ze sprzedaży ciepła w I kwartale 2018 roku były niższe od uzyskanych w I kwartale 2018 roku o 8 043 tysięcy złotych, tj. 39,13%. Głównym powodem zmniejszenia przychodów był spadek ilości sprzedanego ciepła z powodu zakończenia z początkiem roku eksploatacji elektrowni Adamów, która dostarczała ciepło do miasta Turek.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018