Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

W tym roku możemy wyprodukować w Polsce mniej stali

Autor:  wnp.pl (TE)  |  16-05-2018 19:13  |  aktualizacja: 16-05-2018 20:40
Rok 2018 może przynieść nieznaczny spadek produkcji stali w Polsce. Powodem będzie remont wielkiego pieca w hucie ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej.
Zużycie jawne wyrobów hutniczych wyniosło w 2018 r. w Polsce rekordowe 13,7 mln ton.
fot. PTWP (Andrzej Wawok)
O kluczowych danych dla branży mówiła Iwona Dybał, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali, podczas odbywającego się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego panelu „Dystrybucja stali”.

W 2017 r. w Unii Europejskiej zużyto 160 mln ton stali, z czego na Polskę przypadło 8,5 proc. Eurofer prognozuje, że w 2018 r. zużycie stali w UE wzrośnie o 1,9 proc. - do 163 mln ton. W 2019 r. wzrost ma wynieść 1,4 proc. - do 165 mln ton.

W ubiegłym roku w Polsce produkcja stali surowej wyniosła 10,5 mln ton, co oznaczało wzrost o 16 proc. Jak wskazała prezes Dybał, w 2018 r. wynik może być nieco niższy z powodu remontu wielkiego pieca w hucie ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej.

Zużycie jawne wyrobów hutniczych wyniosło w 2018 r. w Polsce rekordowe 13,7 mln ton (+8 proc.). W strukturze popytu największy udział miały wyroby płaskie (7,7 mln ton, +8 proc.), a następnie wyroby długie (4,9 mln to, +6 proc.) oraz rury i kształtowniki zamknięte (1,1 mln ton, +11 proc.).

Bilans handlu wyrobami stalowymi w Polsce jest ujemny. W ubiegłym roku import wyniósł 10,1 mln to przy eksporcie na poziomie 5,8 mln ton.

W przypadku kierunków importu dominowały kolejno: Niemcy, Słowacja, Czechy, Ukraina oraz Włochy. Natomiast najwięcej eksportowaliśmy do: Niemiec, Czech, Słowacji, Włoch i Węgier.

W ubiegłym roku wpływ ceł antydumpingowych na import wyrobów stalowych w UE z krajów trzecich spowodował w Polsce spadek importu blachy gorącowalcowanej z Ukrainy i Rosji o kolejno 32 i 44 proc. Natomiast z Białorusi trafiło do Polski o 91 proc. mniej prętów żebrowanych.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018