Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Duży spadek produkcji energii grupy Tauron w pierwszym kwartale 2018 r.

Autor:  wnp.pl (Dariusz Ciepiela)  |  16-05-2018 19:37
637 mln zł zysku netto, 1,3 mld zł zysku EBITDA i przychody w wys. 4,8 mld zł - to wyniki finansowe grupy Tauron za pierwszy kwartał 2018 r.  W pierwszym kwartale 2018 r. grupa Tauron wyprodukowała 3,94 TWh energii elektrycznej, tj. o 19 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku.

  • W pierwszym kwartale 2018 r. grupa Tauron wypracowała przychody na poziomie 4,8 mld zł (wzrost o 5 proc. rdr).
  • Główne czynniki mające wpływ na poziom uzyskanych przychodów to: wzrosty wolumenów w segmentach sprzedaży i dystrybucji, wyższe ceny sprzedaży energii w segmencie wytwarzanie oraz wyższe wolumeny sprzedaży energii poza grupę w związku ze wzrostem tzw. obliga giełdowego.
  • Zmniejszył się – o 1 proc. – zysk netto, do poziomu 637 mln zł (spadek ze 641 mln). 

Najważniejszą inwestycją grupy Tauron jest blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III
Fot. PTWP (Michał Oleksy)

Zysk EBITDA grupy w pierwszym kwartale 2018 r. wyniósł 1,3 mld zł i był wyższy o 5,7 proc. od uzyskanego w pierwszym kwartale 2017 r.

Największy udział w EBITDA grupy Tauron ma segment dystrybucja (49 proc.), w dalszej kolejności segmenty wytwarzanie (36 proc.) i sprzedaż (14 proc.).

Osiągnięte w pierwszym kwartale 2018 r. marże EBITDA oraz EBIT wyniosły 26,8 proc. i 18,1 proc. i były wyższe od wypracowanych w I kwartale 2017 r. odpowiednio o 0,2 p.p. i 0,5 p.p.

Wynik EBITDA segmentu wytwarzanie w pierwszym kwartale 2018 r. (465 mln zł) był ponad dwukrotnie wyższy w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. (228 mln zł).

Najistotniejszy wpływ na tak dynamiczny wzrost miało zdarzenie jednorazowe – rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w Tauron Wytwarzanie o wartości 230 mln zł.

Z kolei spadek wyniku EBITDA segmentu sprzedaż w pierwszym kwartale 2018 r. był efektem zdarzenia jednorazowego z pierwszego kwartału 2017 r. w postaci rozwiązania rezerw związanych z projektem budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, co zwiększyło wynik tego segmentu o 190 mln zł.

W pierwszym kwartale 2018 r. zysk netto grupy Tauron przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 636 mln zł i był zbliżony do uzyskanego w tym samym okresie ubiegłego roku (640 mln zł).

- W pierwszym kwartale 2018 r. grupa Tauron osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i EBITDA całej Grupy. Dodatkowo na wyniki grupy pozytywnie wpłynęło osiągnięcie porozumienia ze stroną społeczną, co pozwoliło na rozwiązanie rezerw w segmencie Wytwarzanie w wysokości 230 mln zł – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia. 

Program poprawy efektywności

Realizowany w grupie Tauron Program Poprawy Efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 1 227 mln zł (w okresie 2016 r. – pierwszy kwartał 2018 r.).

Oznacza to, że uzyskane dotychczas oszczędności stanowią 94 proc. łącznych efektów zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych rezultatach miały segmenty wytwarzanie i dystrybucja.

Zadłużenie i finansowanie

Na koniec marca 2018 r. zobowiązania finansowe netto grupy Tauron osiągnęły poziom 8,4 mld zł (wzrost o 4,7 proc. w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2017 r.), a wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na stabilnym i bezpiecznym poziomie 2,3x.

Spadek produkcji energii

W pierwszym kwartale 2018 r. grupa Tauron wyprodukowała 3,94 TWh energii elektrycznej, tj. o 19 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku (4,89 TWh), co było konsekwencją przyjętej strategii produkcyjno-handlowej.

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,24 TWh, tj. o 27 proc. mniej wobec ubiegłego roku (0,33 TWh), co wynikało z ograniczenia spalania biomasy.

Produkcja ciepła osiągnęła w pierwszym kwartale 2018 r. poziom 5,68 PJ i była wyższa o 7 proc. rdr, a sprzedaż ciepła wyniosła 7,69 PJ, tj. o 3 proc. więcej niż rok wcześniej, co wynikało z niższych temperatur zewnętrznych i związanego z tym większego zapotrzebowania odbiorców.

W pierwszym kwartale 2018 r. segment dystrybucja dostarczył łącznie 13,42 TWh energii elektrycznej (wzrost o 1 proc. rdr) i świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz 5,55 mln odbiorców.

Zwiększenie wolumenu dostawy odbiorcom końcowym jest przede wszystkim wynikiem zwiększonego poboru energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych.

W tym samym okresie spółki segmentu sprzedaż sprzedały łącznie 9,27 TWh energii elektrycznej detalicznej do 5,4 mln klientów, czyli o 2 proc. więcej niż w I kwartale 2017 r.

Po podpisaniu umowy z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) nie jest nam już potrzebny kolejny partner do budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Rozważamy zgłoszenie nowego bloku w Elektrowni Łagisza w aukcji rynku mocy. W 2019 r. planujemy oddanie bloku w Stalowej Woli - mówi WNP.pl Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia. Czytaj więcej: Prezes Taurona o inwestycjach w Jaworznie, Łagiszy i Stalowej Woli

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018