Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Poprawa wyników finansowych grupy Tauron na wydobyciu węgla

Autor:  wnp.pl (Dariusz Ciepiela)  |  16-05-2018 22:01  |  aktualizacja: 16-05-2018 22:02
Produkcja węgla handlowego w grupie Tauron w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosła 1,42 mln ton i była niższa o 6 proc. niż w tym samym okresie roku 2017 (spadek z 1,51 mln ton). Przychody ze sprzedaży węgla w grupie Tauron w pierwszym kwartale wyniosły 385,2 mln zł – i były niemal takie same jak w tym samym okresie roku 2017. Blisko 20 proc. spadek sprzedaży węgla został zrekompensowany wzrostem cen węgla o 22 proc.

W pierwszym kwartale 2018 r. Tauron na wydobyciu węgla miał 23,3 mln zł straty EBIT (zysk operacyjny), podczas gdy rok temu była to strata w wys. 59,6 mln zł.

W skład Tauron Wydobycie wchodzą trzy kopalnie - w tym Brzeszcze
Fot. mat. pras.

Co bardzo ważne, uzyskano zysk EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem podatków i odsetek od kredytów) w wys. 10,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej była to strata 29,4 mln zł.

Produkcja węgla handlowego w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosła 1,42 mln ton i była niższa o 6 proc. w skali roku. 

Powodem zmniejszenia wydobycia były trudne warunki geologiczne w ZG Janina oraz przesunięcie w czasie rozruchu jednej ze ścian w ZG Sobieski.

Sprzedaż węgla w pierwszym kwartale br. wyniosła 1,43 mln ton – to spadek aż o 20 proc., z poziomu 1,79 mln ton w pierwszym kwartale 2017. 

Tauron wyjaśnia, że wzrost jednostkowej przeciętnej ceny sprzedaży o 22 proc. skompensowało spadek przychodów z tytułu niższego wolumenu sprzedaży węgla.

W pierwszym kwartale 2018 r. 53 proc. zapotrzebowania grupy Tauron na węgiel zostało zaspokojone z własnych zakładów górniczych grupy. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.


637 mln zł zysku netto, 1,3 mld zł zysku EBITDA i przychody w wys. 4,8 mld zł - to wyniki finansowe całej grupy Tauron za pierwszy kwartał 2018 r. Czytaj więcej: Duży spadek produkcji energii grupy Tauron w pierwszym kwartale 2018 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018