Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Mostostal Zabrze nie dokończy kontraktu w Redzikowie?

Autor:  wnp.pl (TE)  |  04-06-2018 10:49  |  aktualizacja: 04-06-2018 10:59
Spółka otrzymała od Wood Environment & Infrastructure Solutions zawiadomienie o zamiarze przejęcia robót przez zamawiającego. Jako powód wskazano naruszenie przez Mostostal warunków umowy. Z tego powodu w poniedziałek, 4 czerwca, spółka była liderem spadków na GPW.

  • W ocenie Mostostalu Zabrze, postanowienia umowy nie zostały naruszone.
  • Spółka wyraża gotowość do dalszego wykonywania robót, znajdujących się w finalnej fazie.
  • Realizacja kontraktu jest zaawansowana w ok. 80 proc.

Mostostal Zabrze deklaruje chęć kontynuowana prac.
Fot. mat. pras. (zdjęcie ilustracyjne)

Przypomnijmy, że w kwietniu 2016 r. Mostostal Zabrze otrzymał od zlecenie o wartości ponad 90 mln zł netto (wówczas Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure), które dotyczy prac w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie.

Wraz a aneksami wartość prac wzrosła do ponad 102 mln zł netto, a termin realizacji ustalono na 1 marca 2018 r. Kontrakt obejmował wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż konstrukcji stalowej, dostawę i montaż HVAC i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz montaż rurociągów paliwowych.

Spór na budowie

Jak podkreślił w komunikacie Mostostal Zabrze, w jego ocenie postanowienia umowy nie zostały naruszone.

- Co więcej roboty realizowane były przez emitenta pomimo braku aktualnego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, który zobowiązany jest przedstawić zamawiający, opóźnień zamawiającego w udostępnieniu frontów robót oraz opóźnień w zatwierdzeniu protokołów za należycie wykonane roboty - zaznaczyła spółka.

Dodała, że wyraża gotowość do dalszego wykonywania robót znajdujących się w finalnej fazie, zgodnie z warunkami umowy.

- Na dzień 1 czerwca 2018 r. stan zaawansowania robót wykonanych przez emitenta, zatwierdzonych i w większości opłaconych przez zamawiającego wynosi ok. 80 proc. zakresu rzeczowego umowy - wskazał Mostostal.

W reakcji na to wydarzenie podczas poniedziałkowej sesji na GPW akcje Mostostalu Zabrze zaliczyły mocną przecenę - o ponad 26 proc.
Kurs akcji Mostostalu Zabrze w ostatnich tygodniach podlega dużym wahaniom. Do załamania doszło pod koniec kwietnia, gdy spółka opublikowała bardzo słabe wyniki finansowe za 2017 r. Powodem strat były problemy z kilkoma dużymi kontraktami. Notowania odbiły natomiast pod koniec maja, gdy firma podała - już dodatnie - wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 r.

Opóźniona inwestycja

Według początkowych planów, zlokalizowana pod Słupskiem amerykańska baza rakiet przechwytujących pociski balistyczne w 2018 r. miała osiągnąć pełną gotowość do działania. Wg spekulacji może to finalnie nastąpić dopiero w 2020 r.
Będzie ona elementem europejskiej części tarczy antyrakietowej (European Phased Adaptive Approach), którą współtworzy także baza rakiet przechwytujących w Rumunii.

Polsko-amerykańska umowa o rozmieszczeniu w Polsce antybalistycznych rakiet przechwytujących została zawarta w sierpniu 2008 r., weszła w życie trzy lata później.

Pierwotna koncepcja zakładała umieszczenie w Polsce bazy pocisków dalekiego zasięgu, naprowadzanych przez radar w Czechach.

We wrześniu 2009 r. prezydent Barack Obama ogłosił zmianę planów i wykorzystanie nie rakiet dalekiego zasięgu, lecz średniego zasięgu pocisków SM-3, wykorzystywanych już m.in. do osłony amerykańskich wojsk na Starym Kontynencie.

Zmianę uzasadniano względami strategicznymi, technicznymi i finansowymi. Aneks do umowy podpisano w 2010 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018