Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Vistula podała wyniki

Autor:  WNP.PL (PIM)  |  04-06-2018 16:56
W ciągu pierwszych 5 miesięcy roku grupa Vistula zwiększyła przychody, zyski i marżę. Otworzyła także nowe salony.

Vistula Group poinformowała, że osiągnięte w maju tego roku przez grupę skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 67,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2017 r. o około 7,8 proc.

Vistula zwiększyła powierzchnię salonów.
Fot. Vistula

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-maj 2018 r. wyniosła około 285,0 mln zł i była wyższa o około 15,1 proc. rok do roku.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym, obejmującym marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, wyniosły około 38,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2017 roku o około 4,6 proc. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych od początku roku wyniosła około 163,7 mln zł, co oznacza wzrost o około 13,7 proc.

Czytaj także: Inwestorzy giełdowi pokochali przemysł lekki?

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W. Kruk) wyniosły około 26,0 mln zł (wzrost o około 15,0 proc.) w maju, a w ujęciu narastającym około 103,5 mln zł (wzrost o 16 proc.).

Skonsolidowana marża grupy ze sprzedaży wyniosła około 53,0 proc. i była wyższa od marży osiągniętej w maju 2017 r. o około 0,2 p.p. W ujęciu narastającym marża wyniosła około 50,7 proc. i była niższa o 1,2 p.p. rok do roku.

Vistula poinformowała przy tym, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej na koniec maja 2018 roku wyniosła 33,9 tys. m2 i była wyższa o 9,0 proc. od powierzchni jaką grupa dysponowała rok wcześniej.

Czytaj także: Nie będzie zmian w parytecie wymiany akcji Vistuli i Bytomia

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Vistula Group w pierwszym kwartale tego wyniosły około 160,4 mln zł i były wyższe o około 17,8 proc. rok do roku. W segmencie odzieżowym grupa osiągnęła około 90,9 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o około 16,5 proc., a w segmencie jubilerskim uzyskała około 59,1 mln zł przychodów (wzrost o około 18,6 proc.)

Skonsolidowana marża ze sprzedaży w pierwszych 3 miesiącach roku wyniosła około 48,4 proc. i była niższa o 1,6 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018