Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Jak sobie radził Redan w maju 2018 roku?

Autor:  wnp.pl (JD)  |  07-06-2018 09:37
Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez grupę Redan w maju 2018 roku wyniosła ok. 51 mln, co oznacza spadek o 5 proc. w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedzającego.

  • W komunikacie podano, że w ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Kapitałowej Redan wyniosła ok. 222 mln zł i była niższa o ok. 2 proc. w porównaniu do sprzedaży osiągniętej w tożsamym okresie roku poprzedniego.
  • Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec maja 2018 wyniosła 141,6 tys. m kw., co oznacza spadek o ok. 1 proc. w odniesieniu do maja 2017.
  • W segmencie dyskontowym poziom sprzedaży towarów w maju 2018 roku wyniósł ok. 31 mln zł, co oznacza spadek o 6 proc. w porównaniu do maja roku poprzedniego. 

Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym i modowym.
Fot. mat.pras.

W ujęciu narastającym sprzedaż sektora dyskontowego wyniosła ok. 136 mln zł i była wyższa o ok. 1 proc. w porównaniu do sprzedaży osiągniętej w tożsamym okresie roku poprzedniego.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w maju 2018 wyniosły ok. 0,5 mln zł co oznacza spadek o 38 proc. w stosunku do maja 2017 roku.

W ujęciu narastającym sprzedaż dyskontowego sklepu internetowego wyniosła ok. 3 mln zł i była niższa o ok. 8 proc. w porównaniu do sprzedaży w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Sieć TXM na koniec maja składała się z 394 sklepów własnych o łącznej powierzchni 105,4 tys. m kw., która była o ok. 1,3 proc. wyższa niż na koniec maja 2017 roku. 

Czytaj też: Odzieżowi giganci trzymają się mocno

oraz Ile zarabiają szefowie spółek odzieżowych i tekstylnych? Oto ranking

Jeżeli chodzi o segment modowy, to na rynku modowym sprzedaż towarów w maju 2018 roku wyniosła ok. 20 mln zł i była niższa o ok. 3 proc. porównując do maja poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 86 mln zł i była ok. 5 proc. niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w maju 2018 wyniosły 2,7 mln zł co oznacza wzrost o 1 proc. w stosunku do maja 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 13,4 mln zł i była 3 proc. wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego.

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec maja 2018 wyniosła 36,2 tys. m kw., tj. była na poziomie o 7 proc. niższym niż w tym samym momencie 2017 roku.
 
Grupa Kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym - w ramach którego sprzedaż prowadzi sieć sklepów TXM, modowym - obejmującym ofertę marek Top Secret, Troll oraz Drywash.

Sieć detaliczna Grupy Redan obejmuje blisko 800 sklepów.

Od 2003 roku Redan jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W grudniu 2016 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowała spółka TXM SA.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018